Tóm tắt Luận văn Tối ưu hóa tính toán cốt dọc của dầm bê tông cốt sợi thủy tinh GFRP theo ACI 440.1R.2006

CHƯƠNG 2.

TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN BÊ TÔNG CỐT SỢI

THỦY TINH GFRP THEO ACI 440.1R.2006

2.1. TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THANH GFRP

2.1.1. Nguyên tắc chung.

Tiêu chuẩn 440.1R.2006 sử dụng phương pháp thiết kế theo

cường độ của cấu kiện bê tông có cốt thanh FRP để nhất quán với

các tài liệu khác của ACI, đặc biệt các điều khoản của ACI 318-05

“Yêu cầu của quy phạm Xây dựng đối với kết cấu bê tông và Bình

luận”. Các khuyến nghị này dựa trên các nguyên tắc thiết kế theo

trạng thái giới hạn tức là một cấu kiện bê tông cốt FRP phải được

thiết kế theo độ bền yêu cầu (tức nội lực) rồi được kiểm tra về độ

chịu đựng mỏi, độ chịu phá hủy do từ biến và tiêu chí về sử dụng.

Trong nhiều trường hợp, tiêu chí sử dụng hoặc giới hạn chịu đựng

mỏi và phá hủy từ biến có thể quyết định việc thiết kế cấu kiện chịu

uốn bằng bê tông có cốt FRP.

Các hệ số tải trọng cho trong ACI 318-05 được dùng để xác

định cường độ yêu cầu (tức nội lực) của cấu kiện bê tông có cốt FRP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY