Luận Văn Sức Khỏe

Những lời khuyên bổ ích cho cuộc sống

Những lời khuyên bổ ích cho cuộc sống


TÍCH LUỸ TIỀM NĂNG  Tuổi trẻ không thể là giai đoạn chuyển tiếp từ ấu thơ lên người lớn nên đừng coi nó chỉ là một bến đỗ giữa hai đầu. Không phải cường điệu khi nói rằng đó là lúc ta xác định năng lực và hướng đi cho suốt cả cuộc đời. Tiềm năng của ta có cái ưu có cái nhược, có hay có dở, có hy vọn ...