Luận Văn Khối Ngành Xã Hội

Chuyên đề Chương trình, phương pháp dạy học toán học

Chuyên đề Chương trình, phương pháp dạy học toán học


PHẦN 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở THPTCHƯƠNG 1. KHOA HỌC PPDH TOÁN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN THPT1.1. Khoa học phương pháp dạy học toán1.1.1. Đối tượng của một khoa học 1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học PPDH môn Toán1.1.3. Các phương pháp nghiên cứu của khoa học PPDH môn ...


Luận văn Nghiên cứu, khảo sát các cách giật tít trên báo mạng điện tử, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế

Luận văn Nghiên cứu, khảo sát các cách giật tít trên báo mạng điện tử, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1NỘI DUNG . 2Chương I: Những vấn đề cơ bản của tít báo 21. Khái niệm . .22. Vai trò và chức năng của tít .23. Các loại tít . .34. Các dạng tít . .35. Đặc trưng của tít báo mạng điện tử . .46. Thủ thuật đặt tít . . . 57. Tiêu chí giật tít . .58. Những tiêu chí đánh giá một tít hay . . ...


Nghiệp vụ du lịch và một số câu hỏi ôn tập

Nghiệp vụ du lịch và một số câu hỏi ôn tập


Việc tổ chức tham quan du lịch cho khách di lẻ không thông qua các doanh nghịêp du lịch, không mua tour ( ở VN, khách nước ngoài đi du lịch theo dạng này thường được gọi một cách thông dụng là " Tây Ba Lô" thường đơn giản hơn. Nói chung loại khách du lịch tự do nàu không cần đến việc đón hay tiễn th ...


Báo cáo Đài phát thanh –Truyền hình tham gia quan lý, giám sát xã hội

Báo cáo Đài phát thanh –Truyền hình tham gia quan lý, giám sát xã hội


Ngay từ khi thành lập nội dung tuyên truyền của Đài đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Huyện, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân như việc học tập, quán triệt việc triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng và các chủ trương Nghị quyết của ...


Đề tài Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới và chủ trương hình thành tập đoàn báo chí ở Việt Nam

Đề tài Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới và chủ trương hình thành tập đoàn báo chí ở Việt Nam


Quảng Châu nhật báo chỉ thuộc nhóm báo loại 3 (thuộc Thành uỷ TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông), song đây là đơn vị đầu tiên tuyên bố thành lập tập đoàn ở Trung Quốc (vào năm 1996, trước Văn Hối Tân Dân báo 2 năm (1998) và truớc Bắc Kinh Nhật Báo 4 năm (2000).) Về hoạt động báo chí: Tập đoàn báo chí Q ...


Tiểu luận Những thay đổi trong truyền thống văn hóa của người Cơ Ho trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tiểu luận Những thay đổi trong truyền thống văn hóa của người Cơ Ho trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


MỤC LỤCPhần một: Dẫn luận. TrangI/ Tính cấp thiết của đề tài. 2 II/ Mục tiêu của đề tài. 3III/ Nhiệm vụ của đề tài. 3IV/ Phương pháp nghiên cứu. 4V/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4Phần hai: Nội dungChương I:Tìm hiểu tổng quan về người Cơ Ho và truyền thống văn hóa của họ. 51. Các nhóm. 52.Kinh tế ...


Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử

Khóa luận Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử


Mục lục Lời Mở đầu .1chương1: Cơ sở khoa học về bản đồ địa chính . 31.1. Khái niệm chung vềbản đồ địa chính. . 31.1.1. Khái niệm. 31.2.2. Cơ sở toán học bản đồ địa chính . 41.1.3. Nội dung bản đồ địa chính. 61.1.4. Bản đồ địa chính số. . 71.2. Phương pháp thành lập bản đồ địa chính. . 81.3. Lưới toạ ...


Đề tài Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đề tài Xác lập cơ sở khoa học địa lý phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị


MỤC LỤCMỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 71.1 Các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tổng hợp đới bờ 71.1.1 Lịch sử nghiên cứu quản lý đới bờ 71.1.2 Khái niệm về đới bờ và quản lý tổng hợp đới bờ 81.1.3 Quản lý tổng hợp đới bờ ở Việt Nam – thành công và hạn chế 131.2 Cá ...


Tiểu luận Ứng dụng phần mềm Geo-Slope nghiên cứu vùng tâm trượt nguy hiểm của mái dốc đập đất

Tiểu luận Ứng dụng phần mềm Geo-Slope nghiên cứu vùng tâm trượt nguy hiểm của mái dốc đập đất


Trong thực tế tình hình phân bố địa chất thuỷ văn rất phức tạp, nên mặt trượt thường có hình dạng rất phức tạp, tồn tại mặt trượt ảo, số lượng ẩn số lớn hơn số các các phương trình độc lập, bài toán trở nên vô định. Do vậy, một số tác giả kết hợp các điều kiện cân bằng trên để giải quyết bài toán - ...


Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn

Khóa luận Cơ chế hình thành – Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long và Nam Cơn Sơn


Mục lụcTrang CHUONG I: ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO CHUNG I. SƠ LƯỢC VỀ KIẾN TẠO KHU VỰC 3 II. KIẾN TẠO THỀM LỤC ĐỊA NAM VIỆT NAM 5 II.1.KIẾN TẠO TIỀN ĐỆ TAM: 5 II.1.1.Mảng lục địa Miến –Thái 6II.1.2.Mảng lục địa Kontum-Borneo 7 II.1.3.Mảng đại dương biển Đông 8 II.2.SỰ HÌNH THÀNH CÁC BỒN TRŨNG 9 II.2.1.Các bồ ...


Đề tài Khảo sát tình hình thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại- tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Đề tài Khảo sát tình hình thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại- tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau


Qua thực tiễn diễn biến tranh chấp đất đai xảy ra tại tỉnh Cà Mau từ năm 1998 đến nay nhìn chung có nhiều loại hình tranh chấp khác nhau, mỗi dạng tranh chấp phát sinh tại một thời điểm nhất định do những nguyên nhân khác nhau. Phân loại tranh chấp đất đai là việc làm cần thiết nhằm nghiên cứu tìm r ...


Tiểu luận Nứt đất – Phân loại tai biến liên quan

Tiểu luận Nứt đất – Phân loại tai biến liên quan


VI. Mục lục Trang I. Mở đầu 1II. Nội dung1. Định nghĩa. 22. Những tai biến liên quan đến nứt đất 33. Các biện pháp phòng chống và ứng xử với tai biến nứt đất4. Ảnh hưởng do tai biến nứt đất đối với Việt Nam và thế giới4.2. Ảnh hưởng do tai biến nứt đất đối với Việt Nam4.2. Ảnh hưởng do tai biến nứt ...


Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Khóa luận Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6


Các đá phiến thạch anh sericit phần thấp của hệ tầng Hà Giang Tập trung về phía tuyến đập thuộc đoạn trên của hồ chứa. Thành phần gồm đá phiến thạch anh sericit cấu tạo phân lớp và phân phiến mỏng. Vỏ phong hóa gồm sét và dăm sạn dày 1-5m. Đây là tầng cách nước hoàn toàn, không có tiềm năng sinh kar ...


Đồ án Thiết kế cầu qua sông Krông păk- HuyệnKrông Păk - Đăk Lăk

Đồ án Thiết kế cầu qua sông Krông păk- HuyệnKrông Păk - Đăk Lăk


MỤC LỤC PHẦN I : THIẾT KẾ SƠ BỘ Chương 0 : Mở đầu 11.1. Giới thiệu nội dung đồ án 21.2. Các điều kiện tự nhiên của công trình 31.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của khu vực công trình 31.4 Hiện trạng giao thông 3Chương1: Đánh giá các điều kiện địa phương và đề xuất các phương án kết cấu 4 1.1 Đánh g ...


Luận văn Thiết kế lưới khống chế toạ độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính khu vực được giao với tỷ lệ 1:1000-1:2000

Luận văn Thiết kế lưới khống chế toạ độ phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính khu vực được giao với tỷ lệ 1:1000-1:2000


Lưới GPS gồm nhiều điểm lưới, để các điểm lưới có được tọa độ chính xác cao ta dùng phương pháp định vị tương đối. Do đó chúng ta dùng nhiều máy để các máy thu đồng thời. Nếu tại n điểm lưới ta đặt n máy thu, số đường đáy độc lập thu được là n-1. Mà việc trang bị n máy thu là rất tốn kém vì vậy tùy ...


Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức ở trường THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc

Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức ở trường THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc


Hoạt động giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức nói riêng luôn được nhà trường coi trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm chi bộ Đảng đã có nghị quyết về giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh đặc biệt là đối với những ...


Chuyên đề Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chuyên đề Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 4LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC 4TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG 41.1. Cơ sở lý thuyết về đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công 41.1.1. Khái niệm hàng hóa và dich vụ công, vai trò của nhà nước trong việc cung cấp loại hàng hóa này trong nền kinh tế thị trường 4 ...


Tiểu luận Quy hoạch khu chăn nuôi và huấn luyện ngựa Shergar’s Training Center

Tiểu luận Quy hoạch khu chăn nuôi và huấn luyện ngựa Shergar’s Training Center


Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 4PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN: 5PHẦN 2: QUẢN TRỊ DỰ ÁN 10I. Quản trị phạm vi ( project scop management ) : 101. Xác định phạm vi 102. Kiểm tra và kiểm soát thay đổi phạm vi 103. Nhiều dự án phải chịu tình trạng “scope creep” : 10II. Quản trị thời gian dự án ( prọject time management ) : ...


Đề tài Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc thành thạo cho học sinh lớp 1

Đề tài Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc thành thạo cho học sinh lớp 1


NỘI DUNG VỊ TRÍLỜI NÓI ĐẦU Trang 2I. Lí do chọn đề tài Trang 2II. Nhiêm vụ nghiên cứu Trang 3III. Thời gian và phạm vi nghiên cứu Trang 3NỘI DUNG Trang 3I. Thực trạng nghiên cứu Trang 3II. các giải pháp thực hiện Trang 3III. Các biện pháp thực hiện Trang 4,5,6,7,8,9KẾT LUẬN Trang 9I. Kết quả nghiên ...


Đồ án Tìm hiểu vềcác bước tiến hành để sản xuất rập trong sản xuất may công nghiệp

Đồ án Tìm hiểu vềcác bước tiến hành để sản xuất rập trong sản xuất may công nghiệp


SỐHÓA VÀ KIỂM TRA MẪU SỐHÓA Nội dung: 1. Quy trình sốhóa các chi tiết mẫu: a. Chuẩn bịchi tiết sốhóa: Trước khi sốhóa cần chuẩn bịtoàn bộcác chi tiết của bộmẫu,đó là các chi tiết bán thành phẩm, đúng kích thước thật, trên mẫu có đầy đủcác thông tin sau: - Tên chi tiết (PIECE NAME): Tối đa 20 ký tựvà ...