Tóm tắt Luận văn Vấn đề con người trong triết học Hy Lạp cổ đại

MỤC LỤC

TRANG

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI QUAN NIỆM

VỀ CON NGưỜI CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI6

1.1. Tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội 6

1.2. Tiền đề văn học – nghệ thuật, khoa học và một số triết lý trong

thần thoại Hy Lạp15

1.2.1. Tiền đề văn học – nghệ thuật 15

1.2.2. Tiền đề khoa học 22

1.2.3. Triết lý trong thần thoại Hy Lạp 28

Chương 2: QUAN NIỆM VỀ CON NGưỜI Ở MỘT SỐ NHÀ TRIẾT

HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI TIÊU BIỂU37

2.1. Quan niệm về con người ở các nhà triết học “tiền Xôcrát” 37

2.2. Quan niệm về con người ở các nhà triết học Hy Lạp cổ đại giai

đoạn cổ điển (Xôcrát, Platôn, Arixtốt)58

2.3. Một số nhận xét về quan niệm con người ở các nhà triết học HyLạp cổ đại89

2.3.1. Giá trị tích cực 89

2.3.2. Một số hạn chế 92

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY