Triết học - Tư tưởng của trần trọng kim về luân lý, đạo đức

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN TRỌNG KIM.11

1.1. Điều kiện chính trị, xã hội Việt Nam và thế giới đầu thế kỷ XX . 11

1.1.1. Tình hình chính trị, xã hội thế giới đầu thế kỷ XX .11

1.1.2. Tình hình chính trị, xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.15

1.2. Tiền đề cho sự hình thành tư tưởng của Trần Trọng Kim. 25

1.2.1 Giá trị truyền thống dân tộc.25

1.2.2. Tư tưởng phương Đông.30

1.2.3. Tư tưởng phương Tây.35

1.3. Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Trọng Kim . 38

1.3.1. Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Trọng Kim .38

1.3.2. Tác phẩm của Trần Trọng Kim.40

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN TRỌNG KIM VỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC

.45

2.1. Một số khái niệm.45

2.1.1. Khái niệm Đạo đức.45

2.1.2. Khái niệm Luân lý.50

2.2. Tư tưởng của Trần Trọng Kim về Luân lý .51

2.2.1. Quan niệm về bổn phận đối với gia tộc .51

2.2.2. Quan niệm về Bổn phận đối với học đường .61

2.2.3. Quan niệm về bổn phận đối với xã hội .67

2.3. Tư tưởng của Trần Trọng Kim về đạo đức .75

2.3.1. Quan niệm về lòng nhân ái .76

2.3.2. Quan niệm về thiện – ác .79

2.3.3. Quan niệm về nghĩa vụ đạo đức.82

2.4. Một số giá trị và hạn chế của tư tưởng luân lý, đạo đức của Trần Trọng Kim .85

2.4.1. Về mặt giá trị.85

2.4.2. Về mặt hạn chế .87

KẾT LUẬN .91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY