Luận Văn Kỹ Năng Mềm

Tiểu luận Phương pháp thảo luận nhóm- Nghiên cứu thị trường

Tiểu luận Phương pháp thảo luận nhóm- Nghiên cứu thị trường


MỤC LỤCLời mở đầuI. Khái quát, ứng dụng thảo luận nhóm 11. Khái quát 12. Ứng dụng 2II. Các hình thức thảo luận nhóm 3III. Các bước thảo luận nhóm 41. Bước chuẩn bị 42. Tiến hành thực hiện phỏng vấn 52.1 Bắt đầu buổi thảo luận 52.2 Quá trình thảo luận nhóm 62.3 Kết thúc thảo luận nhóm 6IV. Ưu – nhược ...


Tiểu luận Kỹ năng- Phương pháp thảo luận nhóm

Tiểu luận Kỹ năng- Phương pháp thảo luận nhóm


MỤC LỤC   LỜI MỞ ĐẦU I. Giới thiệu về phương pháp thảo luận nhóm 1 1. Thảo luận nhóm là gì 1 2. Những ứng dụng của thảo luận nhóm 2 II. Các hình thức thảo luận nhóm 3 1. Nhóm thực thụ (full group) 3 2. Nhóm nhỏ (mini group) 4 3. Nhóm qua điện thoại (telephone group) 5 III. Các bước thực hiện thảo lu ...


Tiểu luận Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường

Tiểu luận Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . . .3I/ KHÁI NIỆM DỮ LIỆU . .41.1/ Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng . . .41.1.1/ Dữ liệu định tính . .41.1.2/ Dữ liệu định lượng .41.1.3/ Sự khác biệt giữa dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng . .41.2/ Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp . 41.2.1/ Dữ liệu sơ cấp . . 41.2.2 ...