Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Đồ án Trust Relationship

Đồ án Trust Relationship


MỤC LỤC Mở đầu : Trang Chương I : Tổng Quan Về Active Directory 1. Sơ lượt về Active Directory 12. Các thành phần trong Active Directory 3 Chương II : Trust RelationshipI. Khái niệm về trust relationship 1. Tìm hiểu về Trust Relationship 42. Mối quan hệ tin cậy trong hệ điều hành Windows 2000 Server ...


Phân quyền NTFS

Phân quyền NTFS


Phân toàn quyền thư mục dulieu cho nhóm DIENTU ,nhóm MAYTINH và VIENTHONG ko được phép truy cập- Muốn không cho nhóm nào truy cập vào thư mục dữ liệu nào thì bạn remove nhóm đó đi trong tab security Phân toàn quyền thư mục dulieu cho nhóm DIENTU ,nhóm MAYTINH và VIENTHONG ko được phép truy cập - M ...


Backup resore và Shadow copy

Backup resore và Shadow copy


Nếu dữ liệu ngày thứ 7 bị mất thì restore lại dữ liệu ngày thứ2 và thứ 6*Ta làm như sau :backup dạng normal dữ liệu ngày thứ 2 ,các thứ còn lại ta chọn backup dạng differential vì dạng differential backup dữ liệu có bit archive và sau nó không xóa bit archive vì vậy dữ liệu các ngày khác trừ thứ 2 s ...


Quản lý mail bằng chương trình và thiết lập một webserver đơn giản

Quản lý mail bằng chương trình và thiết lập một webserver đơn giản


Trong khung Backup Utility -> chọn mục Backup -> chọn thư mục cần Backup ( Address book : C:\ Documents and Setting\Administrator ( tên User )\Application Data\Identities\ )Mail : C:\ Documents and Setting\Administrator (tên User)\Local Setting\Application Data\Identities\\Microsoft\Outlook Express) ...


Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin


MỤC LỤCChương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin 51.1.1 Đặt vấn đề 51.1.2 Hệ thống - Hệ thống thông tin 61.2 Các hệ thống thông tin thông dụng 61.2.1 Hệ xử lý dữ liệu (DPS-Data Processing System) 61.2.2 Hệ thông tin quản lý (MIS-Management Information Syste ...


Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#


Mục Lục1.Microsoft.NET. 10Tình hình trước khiMS.NET ra đời . 10Nguồn gốccủa .NET. 12Microsoft.NET. 12Tổngquan. 12Kiến trúc .NETFramework. 13CommonLanguageRuntime. 15Thưviện .NET Framework. 16Phát triển ứng dụngclient. 16Biên dịch và MSIL. 17Ngônngữ C#. 182.Ngôn ngữC#. 20Tại sao phải sử dụng ngônngữ ...


Giáo trình Công cụ soạn thảo nội dung E-Learning

Giáo trình Công cụ soạn thảo nội dung E-Learning


MỤC LỤC Công cụsoạn thảo nội dung dành cho E-Learning .1 E-Learning XHTML Editor .4 I. Giới thiệu .4 II. Cài đặt, cập nhật và hỗtrợphát triển exe. .6 II.1. Cài đặt exe trên Windows .6 II.2. Cập nhật và hỗtrợphát triển exe .6 III. Bắt đầu làm việc với exe .6 III.1. Khởi động và thoát khỏi exe .6 III. ...


Đề tài Quản lý sinh viên khoa công nghệ thông tin ở trọ

Đề tài Quản lý sinh viên khoa công nghệ thông tin ở trọ


1. Thiết kế giao diện: 1.2. Thiết kế giao diện: 1.2.2. Màn hình quản lý quá trình ở trọ:Nội dung: thông tin về địa chỉ tạm trú của sinh viênThao tác người dùng: Tìm thông tin về địa chỉ tạm trú theo: MSSV, Địa chỉ tạm trú, Chủ NhàThêm 1 địa chỉ tạm trúXóa 1 địa chỉ tạm trúCập nhật 1 địa chỉ tạm trú ...


Bài giảng Access 2007

Bài giảng Access 2007


Bài 1. Cơ bản về Access 2007 41.1. Khởi động, tìm hiểu giao diện 41.1.1. Khởi động Microsoft Access 2007 41.1.2. Getting Started with Microsoft Office Access 81.1.3. Ribbon 101.1.4. Thanh công cụ Quick Access 191.1.5. Navigation Pane 211.1.6. Tab document 291.1.7. Status bar 321.1.8. Mini toolbar 35 ...


Đề tài Quản lý phân phối hàng hóa công ty cổ phần y dược phẩm Việt Nam

Đề tài Quản lý phân phối hàng hóa công ty cổ phần y dược phẩm Việt Nam


MỤC LỤC I. PHẦN TỔNG QUAN a. Mô tảnội dung đềtài. b. Xác định phạm vi và ràng buộc cho hệthống . c. Thành viên tham gia và vai trò của từng thành viên . d. Kếhoạch thực hiện . II. PHÂN TÍCH a. Phân tích hiện trạng . i. Phân tích dữliệu . ii. Mô tảhoạt động hiện trạng bài toán tương ứng với từng vai ...


Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đề tài Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị sinh thái Vàm Cỏ Đông huyện Bến Lức, tỉnh Long An


PHẦN I: QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT. 7A./ MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH QUY HOẠCH : .7I. Cơ hội:.7II. Thách thức: .8III. Mục tiêu của công tác quy hoạch:.8IV. Các căn cứ để thiết kế qui họach: .8B./ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN: . ...


Đề tài Quản lý dịch vụ khách hàng và phân phối nước khóang Lavie

Đề tài Quản lý dịch vụ khách hàng và phân phối nước khóang Lavie


MỤC LỤC I. MÔ TẢ ĐỀTÀI. 31. Đặt vấn đề. 32. Yêu cầu chức năng . 33. Yêu cầu phi chức năng . 34. Thành viên tham gia và vai trò . 3II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮLIỆU . 41. Các qui trình nghiệp vụchính. 42. Mô hình ER: .63. Thuyết minh cho mô hình thực thểER . 6III. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬLÝ . 7III.1 ...


Giáo trình tin học căn bản hướng dẫn từ A-Z

Giáo trình tin học căn bản hướng dẫn từ A-Z


Bài thực hành số11. Mởfile S:\Buoi11.xls, chọn Sheet 1, đổi tên Sheet 1thành Bai1và thực hiện các yêu cầu tiếp theo. 2. Sửdụng Fill Handle để điền dữliệu cho cột STT (Sốthứtự). 3. Thêmvào sau cột Tạm ứng các cột: Lương, Ăn trưa, PCGĐ, Tiền KT, và Thực lĩnh. 4. Tính Lương = Mức lương * Ngày công * Hệ ...


Đề tài Phân tích cơ sở dữ liệu quản lý cho cửa hàng thuốc tân dược

Đề tài Phân tích cơ sở dữ liệu quản lý cho cửa hàng thuốc tân dược


MỤC LỤC I. MÔ TẢ ĐỀTÀI. 31. Đặt vấn đề. 32. Yêu cầu chức năng . 33. Yêu cầu phi chức năng . 34. Thành viên tham gia và vai trò . 3II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮLIỆU . 41. Các qui trình nghiệp vụchính. 42. Mô hình ER: .63. Thuyết minh cho mô hình thực thểER . 6III. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬLÝ . 7III.1 ...


Bài giảng Lập trình điện thoại di động

Bài giảng Lập trình điện thoại di động


Các bản ghi trong một lưu trữbản ghi có thể được sắp xếp theo thứtựdo lập trình viên định nghĩa. Việc sắp xếp được thực hiện thông qua giao diện RecordComparator. Duyệt kê qua các bản ghi sẽtrảvềcác bản ghi theo thứtựsắp xếp đã định nghĩa. Giao diện RecordComparator có phương thức compare() phải đượ ...


Đề tài Nghiên cứu datamining trong Microsoft sever 2005

Đề tài Nghiên cứu datamining trong Microsoft sever 2005


Tham sốthuật toánThuật toán kết hợp rất nhạy cảm với việc cài đăt tham sốthuật toán. Sau đây là danh sách những tham sốcho Microsoft Association Algorithm.• Minimum_Supportlà tham sốgiới hạn. Nó khai báo item yêu cầu hỗtrợtối thiểu phải thấy đủ điều kiện nhưmột itemset phổbiến. Giá trịcủa nó trong k ...


Giáo trình tin học căn bản

Giáo trình tin học căn bản


Phần mềm hệthống:• Hệđiều hành (OS): MS-DOS, Linux, Windows, • Phần mềm đi kèm thiết bị phần cứng (Driver).ƒ Phần mềm ứng dụng:• Ứng dụng văn phòng: MS Office, OpenOffice, • Môi trường phát triển phần mềm: Borland Pascal, Visual Studio, Eclipse, • Đồhọa: Paint, Corel Draw, Photoshop, • Ứng dụng Inte ...


Giáo trình ngôn ngữ HTML

Giáo trình ngôn ngữ HTML


Frame mở rộng khả năng hiển thị trang web bằng cách cho phép chia miền hiển thị thành nhiều vùng. Mỗi vùng như vậy được gọi là frame và có những đặc điểm sau: Nó có thể truy cập tới một URL một cách độc lập với các frame khác. Mỗi frame có thể đặt tên, dùng làm đích trong liên kết. Nó có thể tự thay ...


Đề tài Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#

Đề tài Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#


MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN . 2MỤC LỤC . 3DANH MỤC HÌNH ẢNH . 5MỞ ĐẦU . 6CHưƠNG I: KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN (REFACTORING) . 7I.1 ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN . 7I.1.1 Ví dụ minh họa. 7I.1.2 Định nghĩa kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn . 19I.2 HIỆU QUẢ CỦA TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN . 20I.2.1 Refa ...


Báo cáo Quản lý khách sạn

Báo cáo Quản lý khách sạn


MỤC LỤCBÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH 1I. MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 11 Màn hình chính của chương trình: 12 Danh sách các biến cố: 1II. XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG 21 Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn 22.1 Biểu mẫu liên quan 22.2 Sơ đô luồng dữ liệu 32.3 Các thuộc tính mới 32.4 Sơ đồ lớp 42.5 Thuộc t ...