Luận Văn Chưa Phân Loại

Tài liệu luyện thi TOEFL

Tài liệu luyện thi TOEFL


It has been such a long time since Ive seen him that Im not sure if I will remember him( Tôi không biết liệu tôi có nhận được ra nó không vì đã lâu lắm rồi tôi không gặp nó.)Nguyên nhân: It has been a long time.Kết quả : Im not sure if I will remember him.He has so heavy a work load that it is diffi ...


Dạy con cách làm giàu

Dạy con cách làm giàu


Khi tôi gọi cho ông sáng hôm sau, ông đã sẵn sàng dạy tôi tiếp ông đã gần giao hết việc kinh doanh cho Mike và về hưu sớm thay vì chơi gôn cả ngày ông muốn làm một thứ gì khác có ý nghĩa hơn. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng dọc bờ biển Waikiki. Thời tiết hôm đó thật tuyệt vời, những ánh nắ ...


Dự án Điều tra nghiên cứu chất lượng và trữ lượng cát Phong Điền

Dự án Điều tra nghiên cứu chất lượng và trữ lượng cát Phong Điền


MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương II: PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG VÀ KỸ THUẬT TIẾN HÀNH 4II.1 Công tác chuẩn bị 4II.2. Đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:25000 4II.3. Đo vẽ địa chất, tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1: 10.000 4II.4. Công tác trắc địa 5II.5. Khảo sát phóng xạ 5II.6. Phương pháp thi công công trình khoan khai đào. ...


Đề tài Nho giáo

Đề tài Nho giáo


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1I. NHO GIÁO TRUNG HOA - NỀN TẢNG CỦA VÀNH ĐAI VĂN HOÁ ĐÔNG BẮC Á 21. Hệ thống tư tưởng Khổng - Mạnh(2) 42. Hệ thống tư tưởng Hán Nho 53. Hệ thống tư tưởng Tống Nho 6II. SỰ TRUYỀN BÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á (TRIỀU TIÊN, NHẬT BẢN, VIỆT NAM) 71. Nho giáo truyền ...


Napoleon Bonaparte - Quyển 1

Napoleon Bonaparte - Quyển 1


Mục lụcThời niên thiếu của Napoleon BonaparteChiến dịch nước Y 1796 - 1797Cuộc xâm chiếm Ai Cập và chiến dịch Xi-Ri 1798-1799Ngày 18 tháng sương mù 1799Những bước đầu của nhà độc tài 1799-1800Trận Ma-Ren-Gô-Su củng cố nền độc tài Pháp chế của tổng tài thứ nhất 1800-1803 Mục lục Thời niên thiếu của ...


Napoleon Bonaparte - Quyển 2

Napoleon Bonaparte - Quyển 2


Mục lụcGiai đoạn đầu của cuộc chiến tranh chống nước Anh và lễ đăng quang của Napoleon 1803-1804Thất bại của khối liên minh quân sự thứ ba 1805-1806Nước Phổ bại trận và nước Đức bị khuất phục hẳn 1806-1807Từ Tin-Dit đến Va-Gram 1807-1809Thời kỳ cực thịnh 1810-1811 Mục lục Giai đoạn đầu của cuộc ch ...


Đề cương Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua các thương hiệu xe tay ga tại thành phố nha trang –khánh Hòa

Đề cương Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua các thương hiệu xe tay ga tại thành phố nha trang –khánh Hòa


MỤC LỤC iI. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 31. Đối tượng nghiên cứu 32. Phạm vi nghiên cứu 3IV. ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI 3V. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 31. Cơ sở lý thuyết 31.1 Các yếu tố thoả mãn khách hàng 31.1.1 Giá cả sản phẩm 41.1.2 Công dụng, ...


Đề tài Quản lý nhà nước về xăng dầu

Đề tài Quản lý nhà nước về xăng dầu


Việc tiêu thụ xăng dầu của NMLD Dung Quất đã gặp trắc trở kể từ khi nhà máy này chính thức đi vào hoạt động (31.5.2010). Đầu tiên là việc sản phẩm xăng máy bay ZA1 của NM thay vì được các đối tác trong nước đón nhận nồng nhiệt, thì mẻ sản phẩm đầu tiên - 5.800 tấn xăng ZA1 lại được xuất bán cho Cty ...


Phát triển công nghiệp phụ trợ thuộc ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh phát triển công nghiệp điện tử của khu vực Đông Á

Phát triển công nghiệp phụ trợ thuộc ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh phát triển công nghiệp điện tử của khu vực Đông Á


LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VÀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ THUỘC NGÀNH CÔNG NGHỆP ĐIỆN TỬ 31.1. Những lý luận cơ bản về công nghiệp phụ trợ 31.1.1. Khái niệm về công nghiệp phụ trợ 31.1.2. Thành phần của công nghiệp phụ trợ và mối quan hệ với các ngành khác 81.1.3. Các ...


Đề tài Tác động của việc gia nhập wto đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may

Đề tài Tác động của việc gia nhập wto đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may


Toàn quốc hiện có khoảng 2.000 DN dệt may với hơn 2 triệu lao động; 25% trong số đó là các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Các DN may hiện nay phần lớn là các DN tư nhân hay Cty cổ phần. Họ thường chú trọng ưu tiên thực hiện các hợp đồng may gia công XK. Nhiều DN chỉ sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt ...


Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty LICOGI

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty LICOGI


-Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất, nhập khÈu và tổ chức thực hiện sau khi đã được Tæng giám đốc phê duyệt.-Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khÈu của Cơ quan Tæng công ty.-Nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Cơ quan Tæng công ty và xuất khÈu các ...


Chuyên đề Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010

Chuyên đề Định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội huyện Ninh Giang - Hải Dương đến năm 2010


Lời nói đầu 1Chương I: Những vấn đề lý luận về 3chuyển dịch cơ cấu kinh tế 3I. Cơ cấu kinh tế 31. Khái niệm 32. Phân loại cơ cấu kinh tế. 43. Đo lường sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 7II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 81. Khái niệm: 82. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh ...


Báo cáo Thực trạng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương

Báo cáo Thực trạng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương


LỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTPHẦN I: MỞ ĐẦU 11.1. Đặt vấn đề. 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 31.2.1. Mục tiêu chung. 31.2.2. Mục tiêu cụ thể 31.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 31.3.1. Đối tượng nghiên cứu 31.3.2. Phạm vi nghiên cứu 31.4. Thời gian nghiên cứu 3PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 42.1. ...


Kinh tế Việt Nam- Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế

Kinh tế Việt Nam- Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế


độtăng trưởng cao, X, FDI và ODAŠCA thâm hụtkéodàiŠBội chi ngân sách kéo dàiŠTỷgiáổnđịnh kéo dàiŠNợnước ngoài tăngnhanhŠCơcấuđầutưchưahợplýŠHệthống tài chính-ngânhàng non ýêuKhác:ŠThịtrường tài chính-tiềntệsơkhai, chưa hòa nhậpŠThịtrường chứng khóanchưahìnhthànhŠVốn vào chủyếulàdàihạnŠTỷtrọng nợngắn ...


Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Sinh viên: Trần Ngọc Cường KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH 40 1 33Đề án môn học chuyên ngành Sinh viên: Trần Ngọc Cường KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH 40 1 33 Đề án môn học chuyên ngành


Luận văn Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kì 2006-2010 tỉnh Phú Thọ

Luận văn Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kì 2006-2010 tỉnh Phú Thọ


LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH 4I. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP TỈNH 41. Vị trí của kế hoạch cấp tỉnh trong hệ thống kế hoạch 42. Các bộ phận cấu thành kế hoạch ...


Báo cáo Đánh giá một số tác động về môi trường, kinh tế và xã hội của chính sách về buôn bán động thực vật hoang dã ở Việt Nam

Báo cáo Đánh giá một số tác động về môi trường, kinh tế và xã hội của chính sách về buôn bán động thực vật hoang dã ở Việt Nam


Các mô hình nuôi, trồng ĐTVHD đã làm tăng thu nhập, lợi nhuận, đem lại hiệu quảkinh tếthiết thực cho các hộgia đình, góp phần vào chuyển dịch cơcấu cây trồng, vật nuôi ởmột sốvùng nông thôn và miền núi. Đây có thểlà những mô hình tích cực với hoạt động khuyến khích phát triển gây nuôi ĐTVHD đểxóa đó ...


Đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương tiền thưởng tại khách sạn Hà Nội Horison

Đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương tiền thưởng tại khách sạn Hà Nội Horison


Lời Nói Đầu 1 CHƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TIỀN LƠNG TIỀN THỞNG CHO NGỜI LAO ĐỘNG TRONG KHÁCH SẠN 41.1 Khách sạn và kinh doanh khách sạn 41.1.1 Khái niệm và kinh doanh khách sạn 4 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 51.1.3 Nội dung kinh doanh khách sạn 71.1.4 Thị trờng kinh doanh khách sạn 81. ...


Chuyên đề Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HABUBANK

Chuyên đề Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HABUBANK


LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN. 4I. ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN. 41. Nguồn nhân lực. 41.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 41.2. Vai trò của nguồn nhân lực. 52. Động lực của người lao động. 62.1. Khái niệm. 62.2. Bản chất của động lực ...


Luận văn Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Luận văn Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam


LỜI NÓI ðẦU . iMỤC LỤC. iiMỤC LỤC BẢNG BIỂU . viiMỤC LỤC HÌNH VẼ . ixGIỚI THIỆU.1Lý do chọn ñềtài.1Mục tiêu của ñềtài.1Phương pháp nghiên cứu .2Phạm vi nghiên cứu.2Phần 1 CƠSỞLÝ LUẬN .31.1 Phân phối.31.1.1 ðịnh nghĩa.31.1.2 Tầm quan trọng của phân phối.31.1.3 Vai trò của phân phối.31.1.4 Chức năng c ...