Luận Văn Đồ Án - Luận Văn

Luận văn Cơ sở lý luận về ổn định và mở rộng thị trường của các Doanh nghiệp

Luận văn Cơ sở lý luận về ổn định và mở rộng thị trường của các Doanh nghiệp


Nguyên nhân đầu tiên là phải kể đến đó là hoạt động kém hiệu quả của công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khẩu vị của từng tập khách hàng thuộc các vùng miền khác nhau. Việc nghiên cứu thị trường phải dựa trên cơ sở các thông tin thu thập được thường xuyên, liên tục, song trong lĩnh vực này Cô ...


Luận văn Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt may Hà Nội

Luận văn Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dệt may Hà Nội


CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QỦA CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. I.SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI NÂNG CAO HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINH DOANH: 1.Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh: 2.Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh: II.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1-Quan đi ...


Luận văn Xây dựng chương trình giáo dục môi trường tại các khu du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Xây dựng chương trình giáo dục môi trường tại các khu du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh


(Bản scan) Mở đầu Lý do chọn đề tài Giới hạn đề tài Phương pháp thực hiện Mục đích nghiên cứu


Luận văn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bão đổ bún Đa Phước - Bình Chánh

Luận văn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bão đổ bún Đa Phước - Bình Chánh


(Bản scan) Lời mở đầu Chương 1. Tổng quan về đề tài 1.1. Mục tiêu đề tài 1.2. Các phương pháp đánh giá tác động của môi trường 1.3. Quá trình lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường


Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (chợ đầu mối Hoocmôn)

Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (chợ đầu mối Hoocmôn)


(Bản scan) Chương 1. Mục đích, nội dung và phương pháp thực hiện 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1,4 Phương pháp nghiên cứu


Luận văn Hoàn thiện công tác lao động - Tiền lương ở công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Luận văn Hoàn thiện công tác lao động - Tiền lương ở công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài


lời nói đầu 1 Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài 2 I. Khái niệm về tiền lương và những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 2 I.1. Khái niệm về tiền lương. 2 I.2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 3 I.2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương. 3 I.2.2. Những nguyên tắc cơ bản của ...


Luận văn Hoàn thiện quản lý tiền lương tại xí nghiệp Khảo sát xây dựng điện I

Luận văn Hoàn thiện quản lý tiền lương tại xí nghiệp Khảo sát xây dựng điện I


Lời mở đầu .4 Chương I: Lý luận chung về quản lý tiền lương tại các doanh nghiệp .6 I. Tiền lương và chức năng của tiền lương .6 1.Tiền lương .6 2. chức năng của tiền lương .6 2.1. Chức năng của tiền lương đối với người lao động 6 2.2. Chức năng của tiền lương đối với người doanh nghiệp .7 II ...


Luận văn Phân tích, thiết kế hệ thống xác thực dựa vào nhân trắc học

Luận văn Phân tích, thiết kế hệ thống xác thực dựa vào nhân trắc học


MỤC LỤC MỤC LỤC 1 BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÃ HÓA 5 1.1. Khái niệm mã hóa. 5 1.2. Mã hóa cổ điển 6 1.2.1. Định nghĩa về hệ mật mã 6 1.2.2. Các hệ mã hóa đối xứng - cổ điển 6 1.3. Hệ mật mã khóa công khai 6 1.3.1. Hệ mật mã RSA 7 1.3.2. Hệ mật mã Elgamal 7 CH ...


Luận văn Khai thác quản lý chi phí trong Microsoft Project

Luận văn Khai thác quản lý chi phí trong Microsoft Project


MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục 01 Danh mục các thuật ngữ 02 Danh mục các hình vẽ 03 Mở đầu 04 Chương 1- Sử dụng Microsoft Project quản lý chi phí dự án 09 1.1. Các khái niệm 09 1.2. Phép phân tích giá trị hoàn thành trong Microsoft Project 14 1.3. Giữ cho chi phí không vượt quá ngân ...


Luận văn Chế độ bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Luận văn Chế độ bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện


LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài: 1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài: 2 5. Kết cấu của luận văn: 3 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BHTG 4 VÀ CHẾ ĐỘ BHTG Ở VIỆT NAM. 4 1.1. Những vấn đề chung về BHTG: 4 ...


Luận văn Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nanocompozit

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nanocompozit


bMỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương 1: Tổng Quan về vật liệu polyme nanocompozit 2 1.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vật liệu nanocompozit: 2 1.2. Cấu trúc vật liệu nano compozit: 3 1.3. Tính chất và ứng dụng của PA6 4 1.3.1. Tính chất của PA6 4 1.3.2. Ứng dụng của vật liệu PA6 4 1.4. Cấu tr ...


Luận văn Thực trạng rủi ro cho vay tại ngân hàng LD Lào Việt Hà Nội

Luận văn Thực trạng rủi ro cho vay tại ngân hàng LD Lào Việt Hà Nội


Hoạt động của các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong hoàn cảnh nền kinh tế đất nước gặp ...


Luận văn Nghiên cứu và chế tạo một lò hơi công nghiệp với sản lượng 6 T/h có khả năng sản xuất hơi quá nhiệt

Luận văn Nghiên cứu và chế tạo một lò hơi công nghiệp với sản lượng 6 T/h có khả năng sản xuất hơi quá nhiệt


NHIỆM VỤ THIẾT KẾ LÒ HƠI 1 PHẦN I: XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LÒ HƠI 2 PHẦN II: THIẾT KẾ BUỒNG LỬA 10 PHẦN III: THIẾT KẾ DÃY PHESTON 20 PHẦN IV: PHÂN PHỐI NHIỆT LƯỢNG CỦA CÁC BỀ MẶT ĐỐT. 25 PHẦN V: THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT. 29 PHẦN VI: THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP II. 48 PHẦN VII: THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ C ...


Luận văn Xác định magan trong nước

Luận văn Xác định magan trong nước


Formaloxim tạo với Mn2+ phức không mầu nhưng chuyển nhanh thành nâu đỏ do sự ôxi hoá của ôxy không khí phức tạo thành có công thức [Mn(CH2NO)6]2- màu sẽ đạt được giá trị cực đại trong khoảng vài phút và bền hơn 16 giờ. Phức có cực đại hấp thụ = 455nm, = 11200. Sự hấp thụ quang của phức Mn2+ với Form ...


Luận văn Đo lực và ứng suất - Hà Thanh Lâm

Luận văn Đo lực và ứng suất - Hà Thanh Lâm


- NGÕ VÀO MODE: Ngõ vào Mode dùng điều khiển trạng thái biến đổi của ngõ ra. khi chân Mode ở mức thấp thì các ngõ ra dữ liệu được truy xuất trực tiếp thông qua sự điều khiển của chân ENABLE và sự điều khiển bên trong vi mạch. Khi ngõ vào Mode được cấp xung thì sự chuyển đổi theo kiểu UART sau đó trở ...


Luận văn Xây dựng chương trình trao đổi thông điệp trong mạng nội bộ

Luận văn Xây dựng chương trình trao đổi thông điệp trong mạng nội bộ


MỤC LỤC CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG 1 1.1 MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 2 1.2 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH 3 1.3 MÔ HÌNH WEB VÀ CÁC ỨNG DỤNG : 4 1.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH WEB PHỔ BIẾN 5 1.5 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 5 CHƯƠNG 2 : PHP, MYSQL VÀ APACHE 7 2.1 PHP 7 2.2 MySQL 8 2.3 APACHE WEB SERVER 9 CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ ...


Luận văn Chuyên đề Phát triển hoạt động quản lý danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam

Luận văn Chuyên đề Phát triển hoạt động quản lý danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam


Môc lôc TRANG Mục Lục i Danh mục từ viết tắt . iv Danh mục bảng biểu . v LỜI NÓI ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ . 3 1.1 . HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN . 3 1.1.1. Khái niệm Công Ty Chứng Khoán . 3 1.1.2. Mô hình tổ chức Công Ty ...


Luận văn Màu sắc và chất liệu - Những yếu tố quan trọng trong thiết kế bao bì

Luận văn Màu sắc và chất liệu - Những yếu tố quan trọng trong thiết kế bao bì


MỤC LỤC PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lời nói đầu 2 1.2. Lý do chọn đề tài .2 1.3. Mục đích ,nhiệm vụ, giới hạn của đề tài .3 PHẦN HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ BAO BÌ 1.1. Khái lược về bao bì . 5 1.2. Quan niệm về thiết kế bao bì . .6 1.3. Tầm quan trọng của thiết kế ...


Luận văn Phương pháp hoạch định tài chính dài hạn tại Công ty Cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Phương pháp hoạch định tài chính dài hạn tại Công ty Cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh


Chương 1: Cơ sở lí luận về phương pháp hoạch định tài chính dài hạn 6 1. Hoạch định tài chính 6 1.1. Định nghĩa 6 1.2. Mục tiêu và lợi ích: 7 1.3. Các loại kế hoạch tài chính: 9 1.4. Căn cứ lập kế hoạch: 10 1.5. Tiến trình hoạch định tại tổ chức: 13 2. Cách tiếp cận để lập kế hoạch 15 2.1. Q ...


Luận văn Một giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty du lịch thương mại Cổ Loa

Luận văn Một giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty du lịch thương mại Cổ Loa


LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương I: 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 3 KINH DOANH VÀ DU LỊCH 3 1.1 Khái niệm về quản lý nhân sự: 3 1.2.1 Mục tiêu vai trò của quản lý nhân sự. 4 1.2.2 Mục tiêu của quảnlý nhan sự 4 1.3 Chức năng của quản lý nhân sự: 5 1.4 Những nội dung cơ bản của qu ...