Luận Văn Đồ Án - Luận Văn

Báo cáo Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ giai đoạn 1: Mô hình trạm bơm điện Nhỏ F2-G2

Báo cáo Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ giai đoạn 1: Mô hình trạm bơm điện Nhỏ F2-G2


II. NHIỆM VỤ,PHẠM VI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH.II.1. Mục đích khảo sát:Khảo sát địa hình nhằm cung cấp tài liệu địa hình phục vụ cho lập dự án đầu tư xây dựng công trình: phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 giai đoạn 1. Chi tiết hoá địa hình địa vật nhằm giảm thiểu sự sai khác giữa số liệu tính toán và thực ...


Báo cáo Nghiệm thu - Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Nghiên cứu đánh giá mạng lưới đường sá

Báo cáo Nghiệm thu - Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh - Chương 3: Nghiên cứu đánh giá mạng lưới đường sá


Hiện trạng mạng lưới đường sá TPHCMTính đến nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài đường 3.666 km với tổng số 3.584 tuyến đường. Trong đó các khu quản lý giao thông đô thị quản lý 1.151 km đường, còn lại là do UBND quận huyện quản lý 2.515 km. Chiều dài các trục đường chính và đường liên ...


Đề tài Tổng quan trang bị điện tàu 700TEU

Đề tài Tổng quan trang bị điện tàu 700TEU


MỤC LỤCLời nói đầu Tổng quan về tàu container 700TEUPhần I. Giới thiệu chung về trang thiết bị điện tàu 70TEUChương I. Trạm phát điện chính1.1. Giới thiệu chung về trạm phát điện tàu thủy1.1.1. Chức năng, yêu cầu, điều kiện công tác1.1.2. Phân loại trạm phát điện tàu thủy1.2. Trạm phát điện chính tà ...


Báo cáo Thực tập tại bệnh viện huyện Đông Sơn Thanh Hóa

Báo cáo Thực tập tại bệnh viện huyện Đông Sơn Thanh Hóa


I. MỤC TIÊU* Sau khi thực tập học sinh có những khả năng sau:1. Mô tả được chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của khoa Dư¬ợc bệnh viện Huyện - Hiệu thuốc - Công ty Dư¬ợc Thanh Hóa. 2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ng¬ười Dược sĩ Trung học.3. Làm đư¬ợc các kỹ năng đã học trong chư¬ơng trình dư ...


Chuyên đề Những nghiên cứu về vũ khí NBC của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề Những nghiên cứu về vũ khí NBC của một số quốc gia trên thế giới


Mục lụcNội dung Trang1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các tác nhân có thể sửdụng lμm vũ khí hoá học, vũ khí sinh học trên thế giới2. Các tác nhân vũ khí hoá học 112.1. Chất độc hoá học 112.2. Phương tiện sử dụng chất độc hoá học 172.3. Các cuộc chiến tranh đ sử dụng chất độc hoá học 183. Tác nhân ...


Đề tài Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng , cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết

Đề tài Nghiên cứu mối liên quan giữa triệu chứng tim mạch với một số triệu chứng lâm sàng , cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow điều trị tại bệnh viện nội tiết


MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ .1Chương 1: TỔNG QUAN .31.1. Khái niệm .31.2. Dịch tễ học .31.3. Hoàn cảnh xuất hiện bệnh, cơ chế bệnh sinh .41.4. Cơ chế tác động của hormon tuyến giáp lên hệ tim mạch ở bệnhBasedow .81.5. Biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng tim mạch ở bệnh nhân Basedow. 131.6. Các phương pháp đánh g ...


Đề tài Nghiên cứu rối loạn glucosse máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Đề tài Nghiên cứu rối loạn glucosse máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn


MỤC LỤCĐặt vấn đề . 1Chương 1: Tổng quan . 31.1. Dung nạp glucose và rối loạn dung nạp glucose . 31.2. Tiền đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose máu . 51.3. Dịch tễ học rối loạn dung nạp glucose và bệnh đái tháo đường typ 2. 61.4. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc . 91.5. Phân loại đái tháo đ ...


Chuyên đề Các phương pháp đánh giá dược liệu chứa alkaloid nói chung và dược liệu chứa quinine nói riêng

Chuyên đề Các phương pháp đánh giá dược liệu chứa alkaloid nói chung và dược liệu chứa quinine nói riêng


Đánh giá một dược liệu nghĩa là xác định dược liệu đó có đúng tieu chuẩn quy định hay không. Tiêu chuẩn của một dược liệu quy định: đặc chất, độ tro, độ ẩm. Những tiêu chuẩn đó được đề ra để đảm bảo chất lượng của thước và có căn cứ để giao dịch trên thị trường. Đánh giá một dược liệu nghĩa là xác ...


Tiểu luận Nuôi thương phẩm ba ba tại huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An

Tiểu luận Nuôi thương phẩm ba ba tại huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An


Mục lụcLời mở đầu Phần một khái quát dự án I. Tổng quan về dự án II. Mục tiêu nghiên cứu 1. Mục tiêu chung 2. Mục tiêu cụ thể Phần hai nội dung dự án I.Giới thiệu chung huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An I.1 Đặc điểm tự nhiên I.1.1. Đặc điểm địa lý I.1.2. Khí hậu I.1.3. Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy ...


Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Bài giảng Ứng dụng kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen


Đặt vấn đề Để chọn tạo giống kháng bệnh bạc lá thành công thì cần phải biết gen nào kháng được các chủng bệnh bạc lá Việt Nam, kháng được bao nhiêu chủng và thành phần chủng bệnh bạc lá đang tồn ở những vùng trồng lúa. Muốn xác định được thành phần chủng bệnh bạc lá thì chúng ta phải đi ...


Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh

Đề tài Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân vi sinh


Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ􀂾 Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành nông nghiệp cũng đãcó những thay đổi rất đáng kể. Nhiều máy móc tiên tiến, công nghệ trồng trọt,giống mới ra đời, đã đáp ứng kịp với những nhu cầu ngày càng cao. Việt Nam lànước nông nghiệp nên phân bón và giống có thể xem l ...


Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau

Luận văn Khảo sát hiện trạng sử dụnghóa chất, kháng sinh và chế phẩm sinh học trong nuôi tôm sú công nghiệp tại tỉnh Cà Mau


MỤC LỤCĐỀ MỤCTRANGTÊN ĐỀ TÀI iTÓM TẮT TIẾNG VIỆT iiTÓM TẮT TIẾNG ANH iiiCẢM TẠ ivMỤC LỤC vDANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ viiDANH SÁCH CÁC HÌNH viiiI. GIỚI THIỆU 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu đề tài 1II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 22.1 Vị Trí Địa Lý – Địa Hình Tỉnh Cà Mau 22.2 Điều Kiện Tự Nhiên Tỉnh Cà Mau 42. ...


Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1


MỤC LỤC(Báo cáo thực tập tốt nghiệp) 1. PHẦN I: Tìm hiểu phương pháp và hình thức bố trí công trường, hình thức tổ chức đội sản xuất.2. PHẦN II: Trình tự thi công các hạng mục công trình và các biện pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.3. PHẦN III: Các máy móc thiết bị mà công trường ...


Báo cáo Nghiệm thu - Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Khảo sát mạng lưới xe buýt hiện nay

Báo cáo Nghiệm thu - Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Khảo sát mạng lưới xe buýt hiện nay


Giới thiệu chung về mạng lưới xe buýt tại TP.HCM.Các đô thị hiện đại, văn minh cần có mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) phát triển, đảm bảo được sự giao lưu bình thường hàng ngày giữa các khu vực của thành phố một cách nhanh chóng, thuận lợi, tin cậy, an toàn, giá cả phù hợp với người ...


Đề tài Vấn nạn kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh Thực trạng và giải pháp

Đề tài Vấn nạn kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh Thực trạng và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU“Đầu năm đến tháng 10/2009, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã xảy ra 61 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, trong đó 12 vụ ùn tắc nghiêm trọng từ 40 phút đến 8 giờ, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2008, khiến tình hình giao thông ở thành phố từ nay đến cuối năm sẽ còn phức tạp hơn.” Đó ...


Đề tài Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng

Đề tài Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng


Cuộc sống hiện đại xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa cuốn con người vào tất cả các hoạt động mà nó tồn tại ở đó, đòi hỏi con người có một sự tập trng cao độ, cuộc sống diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhịp điệu hối hả, sôi động đòi hỏi con người luôn có gắng không ngừng mà không đáp ứng nổi nhu cầu m ...


Tìm hiểu tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan C, viêm gan B và kiến thức về bệnh viêm gan virut B, C trên bệnh nhân HIV- AIDS điều trị tại phòng khám ngoại trú HIV bệnh viện B

Tìm hiểu tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan C, viêm gan B và kiến thức về bệnh viêm gan virut B, C trên bệnh nhân HIV- AIDS điều trị tại phòng khám ngoại trú HIV bệnh viện B


MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ 7CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 91.1. Một số đặc điểm của HIV, HCV, HBV 91.1.1. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) 91.1.2. Virus viêm gan C (HCV 121.1.3. Virus viêm gan B (HBV) 131.2. Tình hình nhiễm HIV, HBV, HCV tại Việt Nam và trên thế giới 161.2.1 Tình hình nhiễm HIV trên ...


Đề tài Thực trạng một số chứng, bệnh thường gặp và yếu tố liên quan ở công nhân Công ty may Thái Nguyên

Đề tài Thực trạng một số chứng, bệnh thường gặp và yếu tố liên quan ở công nhân Công ty may Thái Nguyên


MỤC LỤCNội dung TrangĐẶT VẤN ĐỀ . 1Chương 1. TỔNG QUAN . 31.1. Tình hình phát triển ngành may ở nước ta . 31.2. Các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe và bệnh tật của người lao động . 41.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về sức khỏe và bệnh tật ở công nhân dệt may . 13Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ P ...


Chuyên đề Y học Ứng dụng quinine, Thuốc sốt rét chứa quinine

Chuyên đề Y học Ứng dụng quinine, Thuốc sốt rét chứa quinine


Từ thời nguyên thủy, loài người đã biết sử dụng cây cỏ, khoáng vật quanh mình để chữa bệnh. Từ chỗ ban đầu chỉ dùng các nguyên liệu làm thuốc ở trạng thái thô tự nhiên, dần dần người ta đã biết cách chế biến bào chế chúng thành các thuốc đơn giản. Từ thời nguyên thủy, loài người đã biết sử dụng cây ...


Đề tài Hệ thống quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài Hệ thống quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh


MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 3LỜI MỞ ĐẦU 10CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 111.1. Giới thiệu hệ thống 111.1.1. Mô tả phạm vi hệ thống 111.1.2. Ràng buộc hệ thống 111.1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ 111.1.2.2. Các hạn chế về nhân lực 121.1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng 121.1.2.4. ...