Luận Văn Giáo Dục - Đào Tạo

Mẫu 02: Bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu 02: Bản kiểm điểm cá nhân


1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sổng;ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc - Về tư tưởng chính trị. - Về phẩm chất đạo đức, lối sống. - Về ý thức tổ chức kỷ luật. - Về tác phong, lề lối làm việc. - Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đ ...


Bản mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018

Bản mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018


2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể). + Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học ...


Mẫu: Tờ trình: Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh (kéo dài thời gian giữ chức vụ)

Mẫu: Tờ trình: Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức danh (kéo dài thời gian giữ chức vụ)


Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, ngày vào Đảng, ngày chính thức, trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ (chứng nhận) bồi dưỡng quản lý giáo dục,.(ghi trung thực các văn bằng, chứng chỉ, nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy). ...


Chuyên đề 3 Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 3 Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


"Quản lý công mới" là thuật ngữ dùng để chỉ hàng loạt các hoạt động cải cách diễn ra trong nền hành chính của các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, có thể coi là một hệ tư tưởng về cải cách được hình thành trong khu vực ...


Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học lương thế vinh xã nam dong, huyện Cưjút, tỉnh Đắknông

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học lương thế vinh xã nam dong, huyện Cưjút, tỉnh Đắknông


Để làm tốt được điều này, chúng ta đặc biệt chú ý đến các đối tượng là Đoàn viên, giáo viên trẻ có năng lực, có giọng hát hay, có sức khoẻ và nhanh nhẹn.Trong quá trình tổ chức các hoạt động vui chơi, thường có một người đóng vai trò trung tâm để điều khiển hướng dẫn thu hút người chơi, là trọng tài ...


Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tự nhiên và xã hội lớp 3

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tự nhiên và xã hội lớp 3


Nêu được vai trò của giấc ngủ đối với sức khoẻ. - Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh: cấu tạo ngoài, chức năng, giữ vệ sinh. - Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khoẻ như thuốc là, ma tuý, rượu. - Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan ...