Tóm tắt Luận văn Phát triển quan điểm triết học của C. Mác và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA C.MÁC VÀ

PH.ĂNGGHEN VỀ CON NGưỜI 10

1.1. Một số quan điểm về con người trong lịch sử triết học trướcchủ nghĩa Mác10

1.2. Những quan điểm cơ bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về bản

chất con người và về phát triển con người17

1.3. So sánh quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen với một số quan

điểm của triết học phương Tây hiện đại về con người35

CHưƠNG 2. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA C.MÁC VÀ

PH.ĂNGHEN VỀ CON NGưỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚIỞ VIỆT NAM43

2.1. Khái lược quan điểm về con người trong cách mạng dân tộc -

dân chủ ở Việt Nam43

2.2. Những yêu cầu và nội dung phát triển quan điểm của C.Mác

và Ph.Ăngghen về con người trong sự nghiệp đổi mới50

2.3. Một số vấn đề tiếp tục đặt ra trong phát triển quan điểm triết

học của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người72

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY