Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANHNGHIỆP

1.2.1. Khái niệm và bản chất của trung tâm trách nhiệm

a. Khái niệm trung tâm trách nhiệm

Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận phụ thuộc vào cơ cấu

tổ chức quản lý của một tổ chức mà người quản lý ở đó có quyền và

chịu trách nhiệm với kết quả tài chính của hoạt động thuộc phạm vi

mình quản lý.

b. Bản chất của trung tâm trách nhiệm

Một doanh nghiệp có nhiều trung tâm trách nhiệm. Trung tâm

trách nhiệm có thể là một thực thể pháp nhân hoặc không phải là một

thực thể pháp nhân. Trung tâm trách nhiệm tồn tại để thực hiện một hay

nhiều mục tiêu. Các mục tiêu này giúp đạt được mục tiêu và chiến lược

chung của toàn doanh nghiệp.

1.2.2. Các loại trung tâm trách nhiệm

a. Trung tâm chi phí

b. Trung tâm doanh thu

c. Trung tâm lợi nhuận

d. Trung tâm đầu tư

1.2.3. Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm

a. Đánh giá thành quả của trung tâm chi phí

- Trung tâm chi phí định mức

- Trung tâm chi phí linh hoạt:

b. Đánh giá thành quả của trung tâm doanh thu

c. Đánh giá thành quả của trung tâm lợi nhuận

Đánh giá theo hai nội dung: hiệu quả hoạt động quản lý và

hiệu quả hoạt động kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY