Luận văn Phát triển tư duy hàm cho học sinh thông qua mô hình hóa toán học và giải quyết tình huống gợi vấn đề

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát.6

2. Câu hỏi nghiên cứu.8

3. Phương pháp nghiên cứu và mục đích nghiên cứu .8

4. Tổ chức của luận văn.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 10

1.1. Đặc trưng khoa học luận của khái niệm hàm số.10

1.2. Tư duy hàm .13

1.3. Quá trình mô hình hóa toán học .15

1.4. Dạy học đặt và giải quyết vấn đề.17

1.4.1. Những khái niệm cơ bản .17

1.4.2. Dạy học đặt và giải quyết vấn đề .18

1.5. Phát triển tư duy hàm cho học sinh nhờ vào mô hình hóa và giải quyết các tình

huống gợi vấn đề .19

CHƯƠNG 2: TƯ DUY HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔTHÔNG . 20

2.1. Giai đoạn hàm số được giảng dạy như đối tượng tiền toán học (tiểu học đến đầunăm lớp 7) .20

2.2. Giai đoạn hàm số được giảng dạy như đối tượng toán học (từ lớp 7 trở đi).23

2.2.1. Lớp 7.23

2.2.2. Lớp 9.27

2.2.3. Lớp 10.30

2.3. Kết luận.34

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM. 36

3.1. Mục đích thực nghiệm.36

3.2. Thực nghiệm : Tiểu đồ án didactic .37

3.2.1. Nội dung thực nghiệm.37

3.2.2. Dàn dựng kịch bản.384

3.2.3. Đối tượng thực nghiệm.39

3.2.4. Phân tích tiên nghiệm.39

3.2.5. Phân tích hậu nghiệm .45

3.3 Kết luận.57

KẾT LUẬN . 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60

PHỤ LỤC . 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY