Tóm tắt Luận án Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ

TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG GIAO THÔNG

2.1 Khái quát cơ sở lý luận về mô hình kế toán quản trị chi

phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị ra đời từ những năm 1850 ở Mỹ và nó đã trở

thành một công cụ của các nhà quản trị doanh nghiệp. Kế toán quản

trị chi phí không ngừng phát triển và hoàn thiện đáp ứng sự thay đổi

của môi trường kinh doanh, phương pháp quản trị, từ đó hình thành

nhiều quan niệm về kế toán kế toán quản trị chi phí. Theo tác giả: Kế

toán quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị

nhằm cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất của từng bộ phận

nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng quản trị.

Nói cách khác thông tin kế toán quản trị chi phí được sử dụng bởi

các nhà quản trị để đưa ra quyết định quan trọng của họ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY