Tóm tắt Luận văn Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử

Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3

chương:

Chương 1 trình bày tổng quan về hệ hai chiều (hố lượng tử và

siêu mạng) và hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn khối.

Chương 2 nghiên cứu dòng âm điện lượng tử và ảnh hưởng

của sóng điện từ lên dòng âm điện lượng tử trong siêu mạng. Các kết

được áp dụng tính số và bàn luận cho siêu mạng pha tạp

GaAs:Si/GaAs:Be.

Chương 3 nghiên cứu trường âm điện từ trong hố lượng tử với

thế parabol và ảnh hưởng của sóng điện từ lên trường âm điện từ

lượng tử trong hố lượng tử với thế parabol AlAs/GaAs/AlAs. Kết

quả được đánh giá và so sánh với phương pháp phương trình động

Boltzmann.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài được công bố trong 02

công trình dưới dạng các bài báo và báo cáo khoa học đăng trên tạp

chí và kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và trong nước, 01 bài đăng

toàn văn trong hội nghị quốc tế Progress In Electromagnetics

Research Symposium Proceedings tại Quảng Châu-Trung Quốc, 01

bài trong tạp chí The University of Danang, Journal of science and

technology của ĐHĐN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY