Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty tnhh nhựa đường petrolimex

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 1

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1

1. Khái niệm tuyển mộ 1

2. Khái niệm tuyển chọn 1

II. NGUỒN TUYỂN MỘ 2

1. Nguồn tuyển mộ bên trong tổ chức 2

2. Nguồn tuyển mộ bên ngoài tổ chức 3

III. CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 4

1. Các bước của quá trình tuyển mộ 4

1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 4

1.1.1. Lập kế hoạch tuyển mộ 4

1.1.2. Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ 4

1.1.3. Xác định nơi tuyển mộ 5

1.2. Tìm kiếm người xin việc 5

1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 6

2. Các bước của quá trình tuyển chọn 6

2.1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 6

2.2. Sàng lọc qua đơn xin việc 7

2.3. Trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn 8

2.4. Phỏng vấn tuyển chọn 9

2.5. Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên 10

2.6. Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 10

2.7. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 11

2.8. Tham quan công việc 11

2.9. Ra quyết định tuyển chọn 11

IV. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN, TUYỂN MỘ 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX 13

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX (CÔNG TY) 13

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 13

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 14

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 16

4. Nguồn nhân lực của Công ty 17

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 18

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 21

1. Tình hình biến động số lượng lao động trong Công ty 22

2. Quy trình tuyển mộ, tuyển chọn của Công ty 23

2.1. Tiêu chuẩn lao động tuyển dụng vào làm việc tại Công ty 23

2.1.1. Tiêu chuẩn chung 23

2.1.2. Tiêu chuẩn cụ thể 23

2.2. Quy trình tuyển dụng 24

2.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 24

2.2.2. Thông báo tuyển dụng 26

2.2.3. Hồ sơ dự tuyển 28

2.2.4. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển 28

2.2.5. Tổ chức thi tuyển 29

3. Ký kết hợp đồng lao động 33

3.1. Ký kết hợp đồng thử việc 33

3.3.1. Nguyên tắc 33

3.1.2. Quy định về Hợp đồng thử việc 34

3.1.3. Quy trình thực hiện 34

3.2.4. Ký kết hợp đồng lao động 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX 37

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI CỦA CÔNG TY 37

1. Những thuận lợi của Công ty 37

2. Những khó khăn của Công ty 38

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 39

1. Tăng cường các kênh thông tin tuyển dụng 39

1.1. Tăng cường kênh thông tin tuyển dụng bên trong tổ chức. 39

1.2. Tăng cường kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài tổ chức 40

2. Hoàn thiện đơn xin việc cho từng vị trí công việc 42

3. Kết hợp giữa tiếp nhận hồ sơ với phỏng vấn sơ bộ 45

4. Bổ xung phần thi trắc nghiệm trong nội dung thi tuyển 46

5. Thực hiện công tác khám sức khoẻ 48

III. KIẾN NGHỊ 48

1. Nâng cao sức hấp dẫn của Công ty trên thị trường lao động 48

2. Thực hiện tốt hơn nữa công tác phân tích công việc 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY