Đề tài Khảo sát nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Lake side, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này cho khách sạn

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2

3. ĐỐI TƯỢNG,PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA DỀ TÀI 2

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 3

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 3

1.1 Khái niệm về kinh doanh khách sạn 3

1.2. Khái niệm nguồn nhân lực 3

1.3. Khái niệm về quản trị 3

1.4.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 3

2. NỘI DUNG NHỮNG LÝ LUẬN CÓ LIÊN QUAN 3

2.1.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 3

2.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 3

2.3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 3

2.4.Nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực 3

2.5. Các phương pháp của quản trị nguồn nhân lực 3

3. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 3

3.1. Phân tích nhiệm vụ 3

3.2. Mô tả công việc: 3

3.3. Tiêu chuẩn hoá định mức lao động 3

3.4. Chiêu mộ và tuyển chọn 3

3.5. Bổ nhiệm và giao việc 3

3.6. Đánh giá việc thực hiện 3

3.7. Đào tạo nghề nghiệp 3

3.8. Đánh giá hiệu quả sử dụng 3

3.9. Quản lí thu nhập của người lao động 3

4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 3

4.1. Môi trường bên ngoài của khách sạn 3

4.2.Môi trường bên trong khách sạn 3

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

1. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN LAKE SIDE. 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Lake side 3

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn 3

1.2.1 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật 3

1.2.2. Đặc điểm thị trường khách 3

1.3. Kết quả kinh doanh của khách sạn Lake side 3

2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại khách sạn Lake side 3

2.1.1.Mô hình tổ chức bộ máy của khách sạn 3

2.1.2.Cơ cấu tổ chức trong từng bộ phận cụ thể 3

2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực 3

2.2.1. Số lượng 3

2.2.2.Chất lượng đội ngũ lao động tại khách sạn 3

2.3. Sự phân công lao động trong khách sạn. 3

2.3.1.Phân công bố trí lao động tại các phòng ban chức năng 3

2.3.2. Phân công bố trí lao động tại bộ phận ăn uống 3

2.3.3. Phân công bố trí lao động tại bộ phận tiền sảnh 3

2.3.4. Phân công, bố trí lao động tại bộ phận buồng. 3

2.3.5. Phân công bố trí lao động tại bộ phận bếp 3

2.3.6. Phân công bố trí lao động tại bộ phận kỹ thuật 3

2.3.7. Phân công bố trí lao động tại bộ phận giặt là 3

2.3.8. Phân công bố trí lao động tại bộ phận chăm sóc sức khoẻ (Fitness Center) 3

2.4. Một số những quy định về quản trị nhân lực được áp dụng tại khách sạn Lake side 3

2.4.1. Tuyển lao động 3

2.4.2. Những quy định không thể thiếu được trong công tác quản trị nhân lực 3

2.4.3. Những quy định về quyền lợi của người lao động trong khách sạn. 3

2.4.4. Các hình thức kỷ luật áp dụng tại khách sạn. 3

2.4.5.Một số quy định khác. 3

2.4.6. Công tác tiền thưởng 3

2.4.7. Chế độ tiền thưởng cụ thể : 3

2.4.8. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động 3

2.5. Những tồn tại 3

2.5.1.Mối quan hệ giữa các bộ phận chưa chặt chẽ: 3

2.5.2.Công tác tuyển lao động còn nhiều bât cập 3

2.5.3. Chế độ khen thưởng còn mang tính chung chung,bình quân 3

2.5.4.Thiếu nguồn nhân lực 3

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QTNL TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 3

1.1 Tình hình kinh doanh khách sạn tại Hà Nội 3

1.2.Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Lake side 3

1.2.1.Hướng nhân viên đến một môi trường có văn hoá và hiệu quả cao 3

1.2.2.Chú trọng đến yếu tố con người là việc làm trước mất cũng như lâu dài của khách sạn 3

2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHACH SẠN LAKE SIDE 3

2.1.Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực 3

2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3

2.3.Hoàn thành cơ cấu bộ máy tổ chức cuả khách sạn và đẩy mạnh liên kết giữa các bộ phận trong hệ thống 3

2.4. Ban hành các chế độ khen thưởng, kỷ luật,tiền lương,tiền thưởng cho phù hợp: 3

PHẦN KẾT LUẬN 3

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 3

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 3

3. NHỮNG THIẾU SÓT 3

4.NHỮNG KIẾN NGHỊ 3

5. LỜI CẢM ƠN 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY