Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ trong khách sạn quốc tế Asean

Lời nói đầu 4

Chương 1:Một số lý luận về chất lượng phục vụ trong khách sạn

ASEAN 6

1.Các hoạt động của Khách sạn . 6

1.1 Khái niệm về Khách sạn . 6

1.2 Các đặc điểm của hoạt động kinh doanh Khách sạn 7

1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm . 7

1.2.2 Đặc điểm về mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm

của khách sạn . 7

1.2.3. Đặc điểm về tổ chức quá trình kinh doanh khách sạn . 9

1.2.4.Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh khách sạn . 9

1.3.Vai trò và vị trí con người trong phương thức phục vụ . 11

2.Các khái niệm liên quan đến chất lượng phục vụ . 12

2.1.Thế nào là chất lượng phục vụ . 12

2.2.Chất lượng phục vụ phụ thuộc vào các yếu tố . 14

3.Nội dung của phương thức phục vụ . 15

3.1.Phương thức phục vụ là gì ? . 15

3.2.Nội dung của phương thức phục vụ . 15

3.2.1.Quy trình phục vụ . 16

3.2.2.Công nghệ phục vụ 18.

3.2.3.Phong cách phục vụ . 19

3.3.Đặc điểm lao động trong khách sạn ảnh hưởng đến phương

thức phục vụ 20

4.Một số giải pháp về mặt lý luận để nâng cao chất lượng phục vụ . 23

4.1.Giải pháp về tổ chức và sử dụng nhân lực 23

4.2.Giải pháp cho công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực . 23

4.3.Giải pháp về vấn đề trả lương và một số lợi ích khác của người

lao động 25

Chương 2.Thực trạng chất lượng phục vụ của khách sạn ASEAN . 27

1.Giới thiệu một số nét chung về khách sạn . 27

1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 27

1.2.Vốn kinh doanh. . 28

1.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật . 29

1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 . 32

1.4.1.Tình hình đón khách 2007 . 32

1.4.2.Kết quả hoạt động kinh doanh 2007 . 33

2.Thực trạng về chất lượng của phương thức phục vụ của khách sạn ASEAN 37

2.1.Thực trạng về đội ngũ lao động của khách sạn . 37

2.2.Chất lượng chung . 41

2.3.Tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực 43

2.4.Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 46

3.Những biện pháp mà khách sạn đã thực hiện để nâng cao chất

lượng của đội ngũ lao động 48

3.1. Tổ chức quản lý . 49

3.2. Đào tạo đội ngũ nhân viên 50

3.3. Bố trí sắp xếp lại nhân sự . 50

3.4.Tuyển chọn và bổ sung thêm nhân lực., . 50

3.5. Đề ra các quy chế,chế độ làm việc. . 51

4.Một số đánh giá về phương thức phục vụ . 52

Kết luận 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY