Đề tài Đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ tại công ty Indochina Travel Services

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động khai thác thị trường khách du lịch của một doanh nghiệp lữ hành 3

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 3

1.1.1 Khái niệm du lịch. 3

1.1.2 Nhu cầu du lịch. 5

1.1.2.1 Khái niệm nhu cầu du lịch. 5

1.1.2.2 Phân loại nhu cầu du lịch. 7

1.1.3. Khách du lịch, phân loại và các yếu tố ảnh hưởng đến khách du lịch. 8

1.1.3.1 Khái niệm khách du lịch. 8

1.1.3.2 Phân loại khách du lịch. 9

1.1.4 Ý nghĩa của việc nghiên cứu nguồn khách. 11

1.2 Kinh doanh lữ hành, công ty lữ hành. 11

1.2.1 Khái niệm kinh doanh lữ hành. 11

1.2.3 Nội dung hoạt động của một công ty lữ hành. 13

1.3 Các hoạt động nhằm khai thác khách du lịch của công ty lữ hành. 13

1.3.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường. 14

1.3.2 Hoạt động thiết lập mối quan hệ với thị trường. 15

1.3.3 Các hoạt động Marketing hỗn hợp. 16

Chương 2: Thực trạng khai thác thị trường khách du lịch Mỹ tại công ty lữ hành Indochina Travel Services 22

2.1. Giới thiệu về công ty lữ hành Indochina Travel Services 22

2.1.1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty 22

2.1.1.1 Giai đoạn thành lập công ty Indochina Travel Services. 22

2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 24

2.1.1.3 Các hoạt động chủ yếu của công ty. 25

2.1.2. Tổ chức lao động trong công ty. 26

2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: 26

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. 26

2.1.3. Điều kiện kinh doanh. 28

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 29

2.2. Thực trạng thị trường khách du lịch Mỹ của công ty Indochina Travel Services. 32

1.2.1 Số lượng, doanh thu thị trường khách du lịch Mỹ của công ty: 32

2.2.2 Cơ cấu khách du lịch Mỹ. 33

2.2.3 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Mỹ . 34

2.3. Thực trạng hoạt động khai thác khách du lịch Mỹ của công ty Indochina Travel Services. 35

2.3.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường. 36

2.3.2 Chính sách sản phẩm. 38

2.3.3 Chính sách giá. 40

2.3.4 Chính sách phân phối. 40

2.3.5 Hoạt động quảng cáo. 42

2.3.6 Hoạt động chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc chương trình du lịch. 43

2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty khi khai thác thị trường khách du lịch Mỹ. 43

2.4.1 Thuận lợi. 43

2.4.2 Khó khăn. 44

Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ tại công ty Indochina Travel Services 46

3.1. Phương hướng, mục tiêu của công ty. 46

3.1.1 Phương hướng chung của công ty. 46

3.1.2 Phương hướng, mục tiêu kinh doanh của phòng thị trường quốc tế (phòng Inbound): 46

3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ. 47

3.2.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 47

3.2.2 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. 49

3.2.3 Hoàn thiện chính sách giá. 52

3.2.4 Hoàn thiện hoạt động phân phối. 54

3.2.5 Tăng cường hoạt động quảng cáo và chất lượng quảng cáo. 55

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY