Luận văn Áp dụng kiểm toán chất thải tại phân xưởng nhuộm công ty dệt may trung thu, thành phố Hà Nội

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 4

1.1. Giới thiệu chung về kiểm toán chất thải 4

1.1.1. Kiểm toán chất thải công nghiệp 4

1.1.2. Áp dụng kiểm toán chất thải trên thế giới và Việt Nam 7

1.2. Thực trạng môi trường ngành công nghiệp nhuộm 11

1.2.1. Đặc điểm chung của chất thải ngành công nghiệp nhuộm 11

1.2.2. Thực trạng công tác xử lý nước thải ngành công nghiệp nhuộm 12

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Đối tượng nghiên cứu 24

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 26

2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 26

2.2.3. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường 27

2.2.4. Phương pháp phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm 27

2.2.5. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm các giải pháp công nghệ cho hệ thống xử lý nước thải 31

2.2.6. Phương pháp phân tích, đánh giá, tính toán và xử lý số liệu 34

CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY