Đề tài Quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án tại EVN.IT - Thực trạng và kiến nghị một số giải pháp

Trong thực tế từ trước tới nay, khi tiến hành các dự án, EVN.IT thường thành lập các Tổ công tác, đại đa số đều có sự tham gia của các phòng chức năng như: Phòng Quản lý dự án, Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán. Tuy nhiên các phòng này tham gia vào dự án thường chỉ thực hiện các chức năng nhiệm vụ thường xuyên và nhiều khi đóng vai trò thụ động. Trong khi đó có rất nhiều công việc của dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn của các phòng chức năng này như: làm các thủ tục đầu tư, lập kế hoạch, thực hiện thu chi của dự án thì lại vẫn đang do các quản trị dự án (Tổ trưởng, Tổ phó tổ công tác) đảm nhiệm. Thực tế này làm cho các quản trị dự án rơi vào tình trạng quá tải và nhiều khi gặp khó khăn dẫn đến làm chậm các thủ tục cũng như tiến độ dự án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY