Khóa luận Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đan Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . 3

1.1. Một vài khái niệm marketing . 3

1.2. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của DN. 3

1.2.1. Hệ thống hoạt động Marketing. 5

1.2.2. Phân tích các cơ hội Marketing. 6

1.3. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu . 6

1.3.1. Phân đoạn thị trường. 6

1.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu . 7

1.4. Thiết lập chiến lược marketing . 7

1.4.1. Hoạch định chương trình Marketing. 9

1.4.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing. 9

1.4.3. Nội dung của hoạt động Marketing – Mix. 10

1.5. Chính sách sản phẩm. 12

1.5.1. Khái niệm sản phẩm . 12

1.5.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm . 12

1.6. Chính sách giá cả . 13

1.6.1. Khái niệm giá cả. 13

1.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá. 14

1.6.3. Một số chiến lược giá . 16

1.7. Chính sách kênh phân phối. 18

1.7.1. Khái niệm kênh phân phối. 18

1.7.2. Vai trò và chức năng của trung gian. 19

1.7.3. Chức năng của các kênh phân phối. 19

1.7.4. Các kênh phân phối . 20

1.7.5. Các phương thức kênh phân phối . 21

1.8. Chính sách xúc tiến hỗn hợp . 22

1.8.1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp . 22

1.8.2. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp. 22

1.8.3. Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp . 221.8.4. Một số dạng trong chính sách hỗn hợp. 24

PHẦN II: KHÁI QUÁT VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING

VỀ CÔNG TY TNHH THưƠNG MẠI ĐAN VIỆT. 25

2.1. Qúa trình hình hành và phát triển của công ty TNHH thương mại ĐanViệt 25

2.1.1. Thông tin về công ty TNHH thương mại Đan Việt. 25

2.1.2. Chức năng và hoạt động của công ty. . 29

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh củacông ty . 31

2.1.4. Sử dụng và quản lý lao động trong công ty. 34

2.1.5. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động. 35

2.2. Các hoạt động của công ty tnhh thương mại đan việt. 36

2.2.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty. . 36

2.2.2. Hoạt động marketing. 40

2.2.3. Hệ thống chiến lược marketing của công ty TNHH thương mạiĐan Việt. 53

CHưƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THưƠNGMẠI ĐAN VIỆT . 68

3.1. Giải pháp 1: Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân viên phòng kinhdoanh . 68

3.1.1. Cơ sở lý luận . 68

3.1.2. Nội dung của giải pháp . 69

3.1.3. Lợi ích của biện pháp. 70

3.1.4. Tính hiệu quả của biện pháp. 71

3.2. Giải pháp 2: Biện pháp thúc đẩy hiệu quả kênh phân phối trực tiếp . 72

3.2.1. Cơ sở lý luận . 72

3.2.2. Nội dụng thực hiện . 73

3.2.3. Lợi ích của biện pháp. 74

3.2.4. Tính hiệu quả của biện pháp. 75

KẾT LUẬN . 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY