Khóa luận Hoàn thiện công tác hàng hóa tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Huy

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN

HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 2

1.1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh

nghiệp vừa và nhỏ . 2

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm. 2

1.1.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán hàng hóa . 3

1.1.3. Nguyên tắc đánh giá. 3

1.1.3.1. Đánh giá nhập kho hàng hóa. 3

1.1.3.2 Đánh giá xuất kho . 4

1.2. Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa trong DN . 6

1.2.1. Kế toán hàng hóa theo phương pháp thẻ song song . 6

1.2.2. Kế toán hàng hóa theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 8

1.2.3. Kế toán hàng hóa theo phương pháp sổ số dư . 9

1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp. 10

1.3.1 Chứng từ sử dụng. 10

1.3.2 Tài khoản sử dụng. 11

1.3.3 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 12

1.4. Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán hàng hóa trongDN. . 14

1.4. 1 Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán hàng hóa trong

DN áp dụng hình thức Nhật ký chung . 14

1.4.2. Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán hàng hóa trong

DN áp dụng hình thức Nhật ký sổ cái. 16

1.4.3.Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán hàng hóa trong

DN áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ . 18

1.4.4.Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán trong công tác kế toán hàng hóa trong

DN áp dụng hình thức Kế toán máy. 20

CHƯƠNG 2 THƯC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG

HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY . 22

2.1 Khái quát về Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Đức Huy . 22

2.1.1. Giới thiệu chung công ty. 22

2.1.2.Thuận lợi và khó khăn của công ty . 232.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Đầu tư và Thươngmại Đức Huy . 23

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Đầu Tư và

Thương Mại Đức Huy. 27

2.2.1. Đặc điểm và nguyên tắc đánh giá hàng hóa tại Công ty TNHH Đầu Tư và

Thương Mại Đức Huy. 27

2.2.1.1. Đặc điểm về hàng hóa của công ty . 27

2.2.1.2. Nguyên tắc đánh giá hàng hóa tại cty . 28

2.2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH

Đầu Tư và Thương Mại Đức Huy. 30

2.2.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tổng hơp hàng hóa tại Công ty TNHH

Đầu Tư và Thương Mại Đức Huy. 47

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng. 47

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng. 47

CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG

HÓA TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY . 51

3.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty. 51

3.1.1. Ưu điểm. 51

3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán . 51

3.1.1.2. Tổ chức kế toán hàng hóa . 53

3.1.2. Nhược điểm. 54

3.1.2.1. Về phương pháp ghi chép sổ sách kế toán. 54

3.1.2.2. Về kho tàng bến bãi. 54

3.1.2.3. Công tác xây dựng danh điểm hàng hóa. 54

3.2.1. Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty

TNHH Đầu Tư và Thương Mại Đức Huy. 55

3.2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện. 55

3.2.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện. 56

3.2.1.3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện hạch toán hàng hóa. . 58

3.2.1.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty 59

KẾT LUẬN . 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY