Đề tài Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín thời kỳ 2001 - 2010

Lời nói đầu 1

Chương I 4

Cơ sở khoa học của vấn đề quy hoạch 4

Sử dụng đất 4

I. Khái niệm , đặcđiểm , vai trò của quy hoạch sử dụng đất 4

1. Khái niệm , đặc trưng của quy hoạch sử dụng đất 4

1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 4

1.2 Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất 7

1.2.1. Tính lịch sử xã hội 7

1.2.2. Tính tổng hợp . 8

1.2.3 Tính dài hạn . 8

1.2. 4. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô . 8

1.2.5 Tính chính sách . 9

1.2.6 Tính khả biến 9

1.2.7 Tính hiệu quả . 9

1.2.8 Tính đúng đắn . 9

2 . Vai trò của quy hoạch sử dụng đất . 10

II, Một số quy đinh pháp lý về quy hoach sử dụng đất 11

1. Nguyên tắc , căn cứ quy hoạch sử dụng đất . 11

1.1 Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất 11

1.2 Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất 12

2. Nội dung của quy hoạch sử dụng đất 12

3. Thực hiện và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 15

3.1 Thực hiện quy hoạch sử dụng đất . 15

3.2 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất . 16

CHƯƠNG II : THựC TRạNG THựC HIệN QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT ở HUYệN THƯờNG TíN (Hà TÂY) 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY