Đề tài Một số giải pháp góp phần hoàn thiện và thúc đẩy công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị tại địa bàn Hà Nội

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị 3

1. Quá trình đô thị hoá 3

2. Những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá với việc sử dụng đất đô thị 4

a) Khái niệm đất đô thị 4

b) Đặc điểm 4

c)Phân loại đất đô thị 5

d) Những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đối với việc sử dụng đất đô thị 6

3. Khái niệm và vai trò của quy hoạch sử dụng đất đô thị 7

a) Khái niệm 7

b) Vai trò quy hoạch sử dụng đất đô thị 7

4. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đô thị 10

a) Những căn cứ của quy hoạch sử dụng đất đô thị 10

b )Các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất đô thị 13

5. Những quy định pháp luật về quyền sử dụng đất đô thị 18

Chương II: Thực trạng của công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị tại Hà Nội 22

I. Những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà Nội ảnh hưởng đến công tác quy hoạch sử dụng đất 22

1. Điều kiện tự nhiên 22

2.Điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới công tác quy hoạch sử dụng đất tại Hà Nội 22

II.Thưc trạng công tác quy hoạch sử dụng đất đô thị tại địa bàn Thành phố Hà nội 24

1. Quỹ đất đô thị 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY