Đề tài Các giải pháp quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội

Mục lục 1

Danh mục chữ viết tắt 3

Lời nói đầu 4

Nội dung 6

Chương I. Khái quát chung về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng 6

1.1 Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trong ngân sách Nhà nước. 6

1.1.1 Khái niệm về vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 6

1.1.1.1 Khái niệm và nội dung của Chi NSNN 6

1.1.1.2 Khái niệm vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 8

1.1.1.3. Đối tượng sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 9

1.1.2 Vai trò của vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 10

1.2. Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 11

1.2.1 Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng 11

1.2.2 Nội dung quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 13

1.2.2.1. Lập và thông báo kế hoạch vốn đầu tư 14

1.2.2.2 Quản lý thanh toán vốn đầu tư 15

1.2.2.3 Quản lý quyết toán vốn đầu tư. 16

1.3. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 18

Chương 2. thực trạng công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng đối với các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội 20

2.1 Những quy định, pháp lý về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng được quy định trong thông tư 44/2003/TT-BTC và 45/2004/TT-BTC. 20

2.1.1. Quản lý việc lập kế hoạch vốn. 20

2.1.1.1. Kế hoạch năm 20

2.1.1.2. Kế hoạch quý 22

2.1.2. Quản lý việc thanh toán vốn 22

2.1.2.1. Điều kiện để thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng 22

2.1.2.2. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng 23

2.1.2.3 Thanh toán khối lượng hoàn thành 24

2.1.3. Quản lý việc quyết toán vốn 27

2.1.3.1 Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư. 27

2.1.3.2 Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. 28

2.1.4. Đánh giá chung về những quy định pháp lý về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 29

2.2. Thực trạng công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội. 32

2.2.1. Phân công, phân cấp quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XD đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội hiện nay. 33

2.2.2. Tình hình thực hiện vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XD trong những năm qua. 35

2.2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 42

2.2.3.1 Những ưu điểm 42

2.2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại. 43

Chương 3. Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng. 47

3.1. Xu hướng quản lý và phát triển vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XĐ đối với các Sở, Ban Ngành của thành phố Hà Nội. 47

3.2. Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XD đối với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội. 49

3.2.1. Nâng cao chất lượng ở từng khâu của nội dung quản lý và trên cả quá trình quản lý 49

3.2.1.1. Khâu lập và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 49

3.2.1.2. Khâu thanh toán vốn. 52

3.2.1.3. Khâu quyết toán. 53

3.2.1.4. Trên toàn bộ quá trình quản lý 55

3.2.2. Nâng cao trách nhiệm, tăng quyền tự chủ của đơn vị

sử dụng vốn. 58

3.2.3. Nâng cao đội ngũ cán bộ công chức 59

3.2.4. Hoàn thiện hệ thống chế độ chính sách hiện tại. 60

3.3. Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XD đối với các Sở, Ban Ngành của thành phố Hà nội. 61

Kết luận 63

Danh mục tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY