Tóm tắt Luận án Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 3

THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA

NGÂN HÀNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

3.1. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ CỦA CỘNG HOÀ DÂN CHỦ

NHÂN DÂN LÀO

Tăng trưởng kinh tế của Lào từ mức 4,6% năm 2001 sau khủng

hoảng tài chính tiền tệ đã tăng dần lên mức trên 8% trong những năm gần

đây. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát giảm xuống rõ rệt so với giai đoạn tăng

cao và bất ổn định trước những năm 2000, tạo tiền đề vững chắc cho một

thời kỳ tăng trưởng kinh tế tăng tốc. Tháng 1/2013, Lào đã chính thức trở

thành thành viên thứ 158 của WTO. Đầu tư vào khoáng sản và thủy điện

trong những năm gần đây là nguồn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chính của

nền kinh tế Lào, góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo tại quốc gia

này. Mặc dù vậy, quá trình chuyển đổi kinh tế tại Lào vẫn phải đối mặt với

nhiều thử thách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY