Rủi ro và quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại

Phần 1: Tổng quan về rủi ro trong ngân hàng thương mại 1

1. Rủi ro và quản lý rủi ro là gỡ? 1

2. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng 2

3. Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 3

4. Nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động ngõn hàng 3

Phần 2: Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại 4

1. Những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng 4

1.1. Khỏi niệm, bản chất của rủi ro tớn dụng 4

1.2. Cỏc nguyờn nhõn của rủi ro tớn dụng 5

1.3. Cỏc tiờu thức phản ỏnh rủi ro tớn dụng 6

1.4. Quản lý rủi ro tớn dụng 7

2. Thực tiễn về rủi ro tớn dụng ở Vietcombank 8

2.1. Cỏc biện phỏp phũng ngừa, hạn chế rủi ro tớn dụng 8

2.2. Thực tế rủi ro tớn dụng và quản lý rủi ro tớn dụng ở VCB 9

Phần 3: Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại 11

1. Những vấn đề lý luận về rủi ro thanh khoản 11

1.1. Một số khái niệm cơ bản 11

1.2. Nguyờn nhõn của rủi ro thanh khoản 12

1.3. Cỏc dấu hiệu cảnh bỏo sớm về rủi ro thanh khoản 12

1.4. Các chỉ số đo lường rủi ro thanh khoản 13

1.5. Cỏc biện phỏp phũng ngừa và hạn chế rủi ro thanh khoản 13

2. Những vấn đề thực tiễn về rủi ro thanh khoản 15

2.1. Kinh nghiệm quản lý RRTK từ sự cố của ACB 15

2.2. Sự kiện cỏc ngõn hang Nga và bài học kinh nghiệm 17

Phần 4: Các loại rủi ro khác trong ngân hàng thương mại 19

1. Rủi ro lói suất 20

1.1. Khỏi niệm 20

1.2. Nguyờn nhõn 20

1.3. Quản lý rủi ro lói suất 21

2. Rủi ro hối đoái 22

2.1. Khỏi niệm 22

2.2. Các hoạt động của ngân hang dẫn đến rủi ro hối đoái 23

2.3. Quản lý rủi ro hối đoái của NHTM 24

Các văn bản pháp luật hướng dẫn 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY