Đề tài Một số biện pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt hơn tại Công ty TNHH Thanh Biên

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong

doanh nghiệp thương mại3

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hàng hóa 3

1.1.2. Nhiệm vụ kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp 4

1.1.3. Phân loại và đánh giá hàng hóa 4

1.1.3.1. Phân loại hàng hóa 4

1.1.3.2. Đánh giá hàng hóa 5

1.2. Nội dung kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 9

1.2.1 Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp 9

1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song 9

1.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 10

1.2.2.3 Phương pháp sổ số dư 10

1.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 11

1.2.2.1 Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thườngxuyên11

1.2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHHThanh Biên.16

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thanh Biên 16

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 16

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 16

2.1.3. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 17

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 18

2.2. Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thanh Biên 21

2.2.1. Thủ thục nhập – xuất 21

2.2.2 Phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH ThanhBiên37

2.2.3 Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty TNHH Thanh Biên 47

2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 47

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 47

2.2.3.3 Quy trình hạch toán 472.2.3 Công tác kiểm kê hàng hóa tại Công ty TNHH Thanh Biên 54

Chương 3: Một số biện pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt hơn tại Côngty TNHH Thanh Biên56

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại Công ty 56

3.1.1 Ưu điểm 56

3.1.2 Hạn chế 57

3.2. Một số biện pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt hơn tại Công ty TNHHThanh Biên58

Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY