Đề tài Một số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác kê khai và hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH An Thái

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán thuế GTGT trong doanhnghiệp3

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán thuế GTGT trong doanhnghiệp3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Đặc điểm của thuế GTGT 3

1.1.3. Vai trò của kế toán thuế GTGT 3

1.2. Các quy định về thuế GTGT trong doanh nghiệp 5

1.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT 5

1.2.2 Đối tượng nộp thuế GTGT 5

1.2.3 Căn cứ tính thuế GTGT 5

1.2.4. Phương pháp tính thuế GTGT 10

1.3. Nội dung công tác thuế GTGT trong doanh nghiệp 11

1.3.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào 11

1.3.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp 14

1.3. Kê khai, nộp thuế và hoàn thuế GTGT 16

1.4.1. Kê khai thuế GTGT 16

1.1.2. Nộp thuế GTGT 17

1.4.3. Hoàn thuế GTGT 18

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Côngty TNHH An Thái20

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH An Thái 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 20

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 2

2.1.3. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 21

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 22

2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH An Thái 26

2.2.1. Các mức thuế suất thuế GTGT áp dụng tại Công ty 26

2.2.2. Kế toán tổng hợp thuế GTGT 27

2.2.2.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào 27

2.2.2.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp 37

2.3 Kê khai thuế GTGT tại Công ty 47

Chương 3: Một số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong

công tác kê khai và hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH An Thái58

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty 58

3.1.1 Ưu điểm 58

3.1.2 Hạn chế điểm 59

3.2 Một số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác 60

Kê khai và hoàn thuế GTGT tại Công ty TNHH An Thái

Kết luận và kiến nghị 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY