Luận án Tối ưu hóa các tham số của một số sơ đồ công nghệ khai thác vỉa than dày, dốc thoải vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHAI

THÁC VỈA THAN DÀY, DỐC THOẢI VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TỐI ƯU HÓA CÁC THAM SỐ CỦA SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC . 5

1.1. Hiện trạng áp dụng công nghệ khai thác vỉa dày, dốc thoải tại vùng

than quảng ninh. 5

1.2. Kinh nghiệm áp dụng công nghệ khai thác vỉa dày, dốc thoải trên thếgiới . 19

1.3. Tổng quan các kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số của công

nghệ khai thác vỉa dày, dốc thoải. 22

1.4. Kết luận, mục tiêu và nội dung nghiên cứu . 32

CHƯƠNG 2. ĐỀ XUẤT CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC PHÙ

HỢP ĐIỀU KIỆN CÁC VỈA THAN DÀY, DỐC THOẢI VÙNG CẨM PHẢ- QUẢNG NINH . 35

2.1. Đánh giá đặc điểm điều kiện địa chất- kỹ thuật mỏ và tổng hợp trữ

lượng các vỉa dày, dốc thoải vùng cẩm phả- quảng ninh. 35

2.2. Đề xuất một số công nghệ khai thác phù hợp điều kiện vỉa dày, dốc

thoải vùng cẩm phả- quảng ninh. 44

2.3. Đề xuất đồng bộ thiết bị cơ giới hóa khai thác vỉa dày thoải . 51

2.4. Kết luận . 58CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA CÁC THAM SỐ

CỦA SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VỈA THAN DÀY, DỐC THOẢI

VÙNG CẨM PHẢ - QUẢNG NINH . 60

3.1. Nghiên cứu xác định các tham số cần tối ưu hóa của sơ đồ công

nghệ khai thác . 60

3.2. Xây dựng phương pháp tổng quát giải quyết bài toán tối ưu hóa các

tham số của sơ đồ công nghệ khai thác vỉa dày, dốc thoải . 72

3.3. Xây dựng phương pháp tính toán chi phí sản xuất than dựa trên các

tham số của sơ đồ công nghệ khai thác. 75

3.3. Kết luận . 82

CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CỦA SƠ ĐỒ

CÔNG NGHỆ CƠ GIỚI HÓA KHAI THÁC VỈA THAN DÀY, DỐC

THOẢI TẠI MỎ THAN KHE CHÀM III. 84

4.1. Xây dựng các điều kiện tính toán . 85

4.2. Tối ưu hóa chiều dài lò chợ khi biết trước chiều dài cột khai thác và

chiều cao khấu gương . 101

4.3. Tối ưu hóa chiều dài cột khai thác khi biết trước chiều dài lò chợ và

chiều cao khấu gương . 103

4.4. Xây dựng mối quan hệ giữa chiều cao khấu gương và chi phí sản

xuất khi biết trước các kích thước lò chợ.106

4.5. Tối ưu hóa các tham số của lò chợ cơ giới hóa theo yếu tố chi phí

sản xuất nhỏ nhất. 107

4.6. Kết luận . 109

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 110

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ. 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY