Luận văn Kỹ năng sống của sinh viên đại học kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG SỐNG .6

1.1.Lịch sử nghiên cứu về kỹ năng sống.6

1.1.1. Một số nghiên cứu kỹ năng sống trên thế giới .6

1.1.2. Nghiên cứu kỹ năng sống ở Việt Nam .9

1.2. Khái niệm kỹ năng, kỹ năng sống.13

1.2.1. Khái niệm kỹ năng. 13

1.2.3. Kỹ năng sống. 19

1.3. Đặc điểm lứa tuổi sinh viên.22

1.3.1. Sự phát triển thể chất . 22

1.3.2. Đặc điểm tâm lý cơ bản của sinh viên. 23

1.4. Một số kỹ năng sống cần thiết đối với sinh viên.28

1.4.1. Kỹ năng quản lý thời gian. 28

1.4.2. Kỹ năng giải quyết vấn đề . 30

1.4.3. Kỹ năng quản lý cảm xúc. 32

1.4.4. Kỹ năng giao tiếp . 35

1.4.5. Kỹ năng làm việc theo nhóm. 38

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1. 40

Chương 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG SỐNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN

KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH . 42

2.1. Tổ chức nghiên cứu.42

2.1.1. Mục đích nghiên cứu . 42

2.1.2. Mẫu nghiên cứu. 42

2.2. Phương pháp nghiên cứu.42

2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi . 422.2.2. Phương pháp phỏng vấn. 44

2.2.3. Phương pháp thử nghiệm . 45

2.2.4. Phương pháp toán thống kê . 45

2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng.45

2.3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát . 45

2.3.3. Nhận thức của sinh viên về khái niệm kỹ năng sống . 47

2.3.4. Mức độ cần thiết của kỹ năng sống theo đánh giá của sinh viên và

giảng viên. 48

2.3.5. Tự đánh giá của sinh viên và đánh giá của giảng viên về kỹ năng sống

của sinh viên. 50

2.3.7. Kết quả của việc sinh viên có kỹ năng sống tốt . 52

2.3.8. Đánh giá của sinh viên và giảng viên về mức độ quan trọng của một

số kỹ năng đối với cuộc sống của sinh viên . 53

2.3.9. Đánh giá của sinh viên về mức độ 10 kỹ năng sống cụ thể. 54

2.3.10. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên thiếu kỹ năng sống . 56

2.3.11. Biện pháp giúp sinh viên có kỹ năng sống tốt . 59

2.3.12. Mong muốn của sinh viên để có kỹ năng sống tốt. . 63

2.3.13. Nhận biết của sinh viên về bản thân mình. 64

2.3.14. Sinh viên tự đánh giá về kỹ năng quản lý thời gian của mình . 66

2.3.15. Tự đánh giá của sinh viên về kỹ năng giao tiếp. 67

2.4. Biện pháp tác động nhằm phát triển kỹ năng sống cho sinh viên đại học kỹ thuật công

nghệ thành phố hồ chí minh.68

2.4.1. Tổ chức thử nghiệm. 68

2.4.2. Quy trình thử nghiệm . 68

2.4.3. Tiêu chí đánh giá kết quả thử nghiệm . 69

2.4.4. Phân tích kết quả tác động. 69

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2. 74

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY