Đề tài Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Lời nói đầu 1

Phần 1: Lý luận chung về lạm phát. 2

1. Khái niệm 2

2. Phân loai lạm phát 2

2.1. Lạm phát vừa phải 2

2.2. Lạm phát phi mã 2

2.3. Siêu lạm phát 3

3. Sự phát triển của khái niệm lạm phát trong điều kiện hiện đại 3

4. Nguyên nhân của lạm phát trong điều kiện hiên đại 4

4.1. Lạm phát để bù đắp các thiếu hụt của ngân sách 4

4.2. Lạm phát do nguyên nhân chi phí 5

4.3. Lạm phát ỳ 7

4.4. Lạm phát cầu kéo: 8

4.5. Lạm phát chi phí đẩy 10

Phần 2: Lạm phát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn

kinh tế ở Việt Nam 12

1. Lạm phát với tăng trưởng kinh tế trong những năm qua. 12

1.1.Giai đoạn 1988-1995. 12

1.2.Giai đoạn 1996-1999. 16

2. Vấn đề mới nảy sinh: giảm phát và ảnh hưởng của nó đối

với tăng trưởng kinh tế 17

2.1- Thực trạng vấn đề giảm phát 17

2.2- Nguyên nhân giảm phát 18

2.3- Các giải pháp kích cầu và hiệu quả áp dụng 20

Kết luận 23

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY