Đề tài Hoạt động ngoại hối ở Việt Nam thực trạng và một số giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I :LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI 3

I. MỤC ĐÍCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI 3

I.1. Khái niệm: 3

I.2. Mục đích của quản lí ngoại hối 3

II . CƠ CHẾ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI 4

II.1. Cơ chế tự do ngoại hối 4

II.2. Cơ chế Nhà nước thực hiện quản lí hoàn toàn 4

II.3. Cơ chế quản lí có điều tiết 4

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI CỦA NHTƯ 5

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI Ở VIỆT NAM 6

I. SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI Ở VIỆT NAM 6

I.1. Thời gian trước khi ban hành luật ngân hàng 6

I.2. Sau khi ban hành Bộ luật ngân hàng 6

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NGOẠI HỐI Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 8

II.1. Diễn biến thị trường ngoại hối 8

II.2 Thực trạng công tác quản lí ngoại hối ở Việt Nam trong những năm gần đây. 10

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI TRONG TƯƠNG LAI. 16

I.1 GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005- TIẾP TỤC NỚI LỎNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI. 16

I.2 GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2005- TIẾN ĐẾN TỰ DO HOÁ TRONG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI. 16

II.3 CÁC BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI. 17

II.3.1 Về cơ chế điều hành tỉ giá. 17

II.3.2. Về quản lí tài khoản tiền gửi ngoại tệ 18

II.3.3. Đối với thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 18

II.3.4. Đối với các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ 19

II.3.5. Nâng cao vị thế đồng tiền Việt Nam 19

II.4. ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI KHÁC 19

II.4.1. Kiểm soát ngoại hối trong thẻ thanh toán 19

II.4.2. Quản lí ngoại hối đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 20

II.4.3.Tăng cường quản lí hoạt động kinh doanh ngoại hối của các NHTM. 20

II.4.4. Quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY