Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty thương mại và dịch vụ thăng thiên

LỜI NÓI ĐẦU

2

Chương I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THĂNG THIÊN .

4

1. Giới thiệu về công ty TM&DV Thăng Thiên 4

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 4

1.2 Cơ cấu tổ chức . 6

2 Kết quả tiêu thụ của công ty trong thời gian qua 7

2.1 Cơ cấu doanh thu . . 7

2.2 Cơ cấu chi phí . 10

3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của công ty . 13

3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô . . 13

3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 24

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KÊNH TẠI CÔNG TY TM&DV THĂNG THIÊN

31

1 Các dạng kênh phân phối của công ty TM&DV Thăng Thiên 31

1.1 Sơ đồ các dạng kênh phân phối của công ty TM&DV Thăng Thiên . 32

1.2 Đánh giá các thành viên kênh . 32

2 Các hoạt động marketing hỗ trợ trong kênh phân phối 37

2.1 Các chiến lược trong kênh . 37

2.2 Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối . 40

2.3 Sử dụng Marketing-mix trong quản lý kênh phân phối . 41

3 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường của công ty TM&DV Thăng Thiên .

51

3.1 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm các nhà cung ứng . 51

3.2 Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng 52

4 Vấn đề định vị tại công ty TM&DV Thăng Thiên 53

Chương III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TM&DV THĂNG THIÊN .

55

1 Một số cơ sở của các giải pháp được đề xuất . 55

1.1 Những căn cứ từ bản thân công ty . 55

1.2 Những ảnh hưởng từ môi trường đến tình hình kinh doanh của công ty trong những năm tới . .

56

1.3 Những căn cứ từ phía các nhà cung cấp và khách hàng . 59

2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TM&DV Thăng Thiên .

61

2.1 Các chiến lược tổng thể cho sự phát triển của công ty TM&DV Thăng Thiên 61

2.2 Các biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TM&DV Thăng Thiên .

62

Kết luận . 73

Tài liệu tham khảo . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY