Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần đô thị Sông Đà

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1. Khái quát chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 3 1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 31.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 31.1.2. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phân tích hoạt động tài chính DN. 51.1.2.1. Khái niệm. 51.1.2.2. Mục đích, ý nghĩa. 51.2. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 71.2.1. Những việc tiến hành trước khi phân tích. 71.2.1.1. Tài liệu phục vụ cho phân tích tài chính. 71.2.1.2. Các bước tiến hành phân tích tài chính DN. 101.2.1.3. Phương pháp phân tích. 111.2.1.4. Yêu cầu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 131.2.2. Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. 171.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 171.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 241.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính. 261.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 281.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 33Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị sông đà. 37 2.1. Vài nét về công ty cổ phần đô thị sông đà. 372.2. Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 432.2.1. Bộ máy kế toán và quản trị tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 432.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ. 43 2.2.1.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho phân tích. 452.2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 492.2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính công ty cổ phần đô thị Sông Đà. .512.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 562.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính 572.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 582.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 592.3. Đánh giá kết quả công tác phân tích tài chính DN. 602.3.1. Một số hạn chế trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 602.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác phân tích tài chính DN. .62Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64 3.1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 643.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiêp. 673.2.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp. 673.2.2. Nhân sự cho hoạt động phân tích. 683.2.3. Nội dung phân tích tài chính DN. 703.2.4. Lập báo cáo cho kết quả phân tích. 733.2.5. Tạo lập mối quan hệ tương hỗ giữa kế toán quản trị và phân tích tài chính DN. 733.2.6. Kết hợp sức mạnh của kiểm toán, kế toán và phân tích tài chính DN. 753.3. Kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 763.3.1. Kiến nghị đối với DN. 763.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước. 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Khái quát chung về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. 3

1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3

1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính của doanh nghiệp. 3

1.1.2. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phân tích hoạt động tài chính DN. 5

1.1.2.1. Khái niệm. 5

1.1.2.2. Mục đích, ý nghĩa. 5

1.2. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 7

1.2.1. Những việc tiến hành trước khi phân tích. 7

1.2.1.1. Tài liệu phục vụ cho phân tích tài chính. 7

1.2.1.2. Các bước tiến hành phân tích tài chính DN. 10

1.2.1.3. Phương pháp phân tích. 11

1.2.1.4. Yêu cầu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 13

1.2.2. Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp. 17

1.2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 17

1.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 24

1.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính. 26

1.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 28

1.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 33

Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị sông đà. 37

2.1. Vài nét về công ty cổ phần đô thị sông đà. 37

2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43

2.2.1. Bộ máy kế toán và quản trị tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 43

2.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ. 43

2.2.1.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho phân tích. 45

2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 49

2.2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính công ty cổ phần đô thị Sông Đà. .51

2.2.2.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 56

2.2.2.3. Phân tích về cơ cấu tài chính 57

2.2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 58

2.2.2.5. Tổng hợp kết quả phân tích. 59

2.3. Đánh giá kết quả công tác phân tích tài chính DN. 60

2.3.1. Một số hạn chế trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 60

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác phân tích tài chính DN. .62

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64

3.1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 64

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiêp. 67

3.2.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp. 67

3.2.2. Nhân sự cho hoạt động phân tích. 68

3.2.3. Nội dung phân tích tài chính DN. 70

3.2.4. Lập báo cáo cho kết quả phân tích. 73

3.2.5. Tạo lập mối quan hệ tương hỗ giữa kế toán quản trị và phân tích tài chính DN. 73

3.2.6. Kết hợp sức mạnh của kiểm toán, kế toán và phân tích tài chính DN. 75

3.3. Kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đô thị Sông Đà. 76

3.3.1. Kiến nghị đối với DN. 76

3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước. 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY