Tóm tắt Luận văn Xung đột xã hội trong việc giải quyết đất đai và nguy cơ phát sinh thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh Hà Tây (Hà Nội hiện nay)

MỤC LỤC

Chƣơng mục Nội dung Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục 1

Phần mở đầu 4

Chương 1 Xung đột xã hội và diễn biến xung đột xã hội trong việc

giải quyết đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tây9

1.1 Xung đột xã hội 9

1.1.1 Khái niệm xung đột xã hội 9

1.1.2 Xung đột xã hội có thể bùng phát thành điểm nóng xã hội 12

1.1.3 Xử lý xung đột xã hội để tạo lập đồng thuận xã hội 17

1.2 Vấn đề đất đai và những nhân tố nảy sinh xung đột trong

việc giải quyết đất đai thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp

hoá, hiện đại hoá.21

1.3 Diễn biến của xung đột xã hội trong việc giải quyết đất

đai và nguy cơ phát sinh thành điểm nóng ở tỉnh Hà Tây32

Chương 2 Thực chất xung đột và xử lý xung đột liên quan đến

đất đai ở tỉnh Hà Tây- những bài học kinh nghiệm và

giải pháp giải toả xung đột.365

2.1 Thực chất xung đột trong việc giải quyết đất đai ở Hà Tây. 36

2.1.1 Xung đột lợi ích giữa nông dân với chính quyền Nhà nước

trong việc thực thi những quy định, chế độ và chính sách

về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và chuyển đổinghề.36

2.1.2 Xung đột lợi ích giữa bộ phận nhân dân với chính quyền cơ

sở trong việc thực hiện những quy định, chế độ và chính

sách về đất đai, kinh tế, xã hội.39

2.1.3 Xung đột giữa nhân dân địa phương với các doanh nghiệp

trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng.42

2.2 Giải toả xung đột và những bài học kinh nghiệm. 48

2.1.1 Giải toả xung đột trong việc giải quyết đất đai ở Hà Tây 48

2.2.1.1 Giải quyết kịp thời không để phát sinh điểm nóng. 48

2.2.1.2 Xử lý khi nổ ra điểm nóng. 50

2.2.2 Những bài học kinh nghiệm 56

2.3 Những giải pháp. 59

2.3.1 Giải pháp chung. 59

2.3.1.1 Nhà nước cần hoàn thiện và áp dụng có hiệu quả chính

sách đền bù, giải phóng mặt bằng cho thỏa đáng, phù hợp

với giá cả thị trường. Thực hiện tốt chính sách phát triển

kinh tế xã hội trên địa bàn.596

2.3.1.2 Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các

cấp trong sạch, vững mạnh.63

2.3.1.3 Làm tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức của người

dân về chính sách pháp luật đất đai.66

2.3.2 Giải pháp cụ thể. 67

2.3.2.1 Về phía các cấp, cơ quan, ban ngành: Cần Cần làm tốt

công tác phối hợp trong giải quyết những vấn đề liên quan

đến đất đai và lợi ích chính đáng của nhân dân.67

2.3.2.1 Về phía chính quyền địa phương: Luôn công khai, dân chủ,

đảm bảo tính công bằng, chống tham nhũng; trên cơ sở

thực tế kịp thời định hướng cho người dân phát triển kinh

tế tại địa phương.69

2.3.2.3 Về phía các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn:

Thực hiện tốt các cam kết khi xây dựng và triển khai khu

công nghiệp liên quan đến nông dân.71

Kết luận 73

Danh mục tài liệu tham khảo 74

Phụ Lục 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY