Tóm tắt Luận văn Chủ trương xây dựng con người mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2006

Nói con người mới là những người đại diện cho một xã hội mới và mang bản

chất của xã hội mới là vì con người là chủ thể của xã hội và sự phát triển xã hội. Mặt

khác, con người còn là lực lượng sản xuất quan trọng nhất, quyết định nhất đối với sự

phát triển của xã hội. Xã hội như thế nào thì sẽ có con người như thế ấy. Còn nói con

người mới vẫn mang trong mình những đặc điểm của xã hội cũ là vì, điểm khác biệt

giữa con người với con vật là con người ngoài sự kế thừa bằng di truyền sinh học, còn

có sự kế thừa về mặt xã hội. Bằng con đường giáo dục, sự kế thừa xã hội sẽ truyền lại

kinh nghiệm của những thế hệ trước cho các thế hệ sau. Bởi vậy, Lênin đã từng có nhận

xét là: trong xã hội cũ, đứa bé lọt lòng đã bú ngay phải cái tâm lý tư hữu từ trong dòng

sữa mẹ. Nói như thế không phải Lênin cho rằng tâm lý tư hữu của người mẹ được

truyền lại bằng con đường sinh học, mà ý ông muốn nói đến con đường kế thừa xã hội.

Bởi vì những điều kiện môi trường lặp lại trong hàng loạt thế hệ đã ảnh hưởng đến việc

con người tiếp thu những hành vi xã hội nhất định nào đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY