Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lí do chọn đề tài.7

2. Mục đích nghiên cứu .8

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .9

4. Nhiệm vụ nghiên cứu.9

5. Giả thuyết nghiên cứu .9

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .9

7. Phương pháp nghiên cứu .10

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HĐGDĐĐ . 14

1.1. Lịch sử nghiên cứu công tác quản lí HĐGDĐĐ.14

1.1.1. Ở các nước.14

1.1.2. Ở Việt Nam .15

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu .18

1.2.1. Khái niệm quản lí .18

1.2.2. Khái niệm quản lí giáo dục .18

1.2.3. Khái niệm đạo đức và giáo dục đạo đức .22

1.2.4. Khái niệm về HĐGDĐĐNGLL .22

1.3. Lí luận về HĐGDĐĐNGLL .23

1.3.1. Hoạt động giáo dục đạo đức [13] .23

1.3.2. Hoạt động giáo dục đạo đức ngoài giờ lên lớp .25

1.4. Lí luận về công tác quản lí đối với HĐGDĐĐNGLL .27

1.4.1. Chủ thể quản lí .27

1.4.2. Đối tượng quản lí.27

1.4.3. Nội dung quản lí HĐGDĐĐNGLL.28

1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến HĐGDĐĐNGLL.37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HĐGDĐĐNGLL CHO HS Ở

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI . 43

2.1. Đặc điểm hoạt động giáo dục ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .434

2.2. Thực trạng quản lí HĐGDĐĐNGLL cho HS THPT hiện nay trên địa bàn thành

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .44

2.2.1. Thực trạng đạo đức của HS THPT hiện nay trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnhĐồng Nai .44

2.2.2. Khảo sát thực trạng quản lí HĐGDĐĐNGLL cho HS THPT hiện nay trên địa bàn

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.46

2.3. Thực trạng thực hiện các chức năng quản lí HĐGDĐĐNGLL cho HS THPT

hiện nay trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .64

2.3.1. Xây dựng kế hoạch.64

2.3.2. Ban hành văn bản chỉ đạo .65

2.3.3. Tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.66

2.3.4. Triển khai thực hiện .67

2.3.5. Thanh tra, kiểm tra .68

2.3.6. Thực trạng quản lí sự phối hợp giữa các tổ chức liên quan trong và ngoài nhàtrường .69

2.4. Nhận xét thực trạng quản lí HĐGDĐĐNGLL cho HS THPT hiện nay trên địa

bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.70

2.4.1. Ưu điểm.70

2.4.2. Thuận lợi – thời cơ .71

2.4.3. Hạn chế.72

2.4.4. Khó khăn – thách thức.73

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

HĐGDĐĐNGLL CHO HS CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH

PHỐ BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI . 76

3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp: .76

3.1.1. Dựa trên cơ sở thực tiễn .76

3.1.2. Dựa trên cơ sở lí luận .80

3.1.3. Dựa trên cơ sở pháp lí .81

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí HĐGDĐĐNGLL.85

3.2.1. Giải pháp tăng cường cơ sở pháp lí trong điều hành ở cấp Sở GD&ĐT .85

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí HĐNGĐĐNGLL của CBQL cấp

trường .88

3.2.3. Giải pháp quản lí sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường.89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

PHỤ LỤC . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY