Tóm tắt Luận văn Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI KHỦNG BỐ

TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM6

1.1. Nhận thức chung về tội khủng bố 6

1.1.1. Khái niệm khủng bố, chủ nghĩa khủng bố 6

1.1.2. Các hình thức khủng bố 14

1.1.3. Khái niệm tội khủng bố và ý nghĩa của việc ghi nhận tội

khủng bố trong luật hình sự Việt Nam19

1.2. Khái lược lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm

pháp luật hình sự Việt Nam về tội khủng bố23

1.2.1. Các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội khủng bố

trong thời kỳ phong kiến đến trước thời kỳ Pháp thuộc23

1.2.2. Các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội khủng bố

trong thời kỳ Pháp thuộc26

1.2.3. Các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội khủng bố

thời kỳ từ sau Cách mạng tháng Tám cho đến trước khi Bộ

luật hình sự năm 1985 được ban hành27

1.2.4. Các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam về tội khủng bố

từ khi Bộ luật hình sự năm 1985 được ban hành cho đếnnay31

1.3. Những quy định về tội khủng bố trong pháp luật hình sự

một số nước trên thế giới và trong pháp luật quốc tế

33Chương 2: TỘI KHỦNG BỐ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 VÀ

THỰC TIỄN ÁP DỤNG39

2.1. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội khủngbố39

2.1.1. Những dấu hiệu pháp lý hình sự về tội khủng bố 42

2.1.2. Hình phạt đối với tội khủng bố 57

2.2. Thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về

tội khủng bố61

Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG QUY

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ69

3.1. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả áp dụng

những quy định của pháp luật hình sự về tội khủng bố69

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy

định của pháp luật hình sự về tội khủng bố75

3.2.1. Hoàn thiện những quy định của pháp luật về phòng, chốngkhủng bố75

3.2.2. Cán bộ tư pháp không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ,

bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng84

3.2.3. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lập pháp hình sự đối

với tội khủng bố86

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY