Tóm tắt Luận văn Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự - Lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên cơ sở đối tượng và phạm vi nghiên cứu trên, tác giả tập trung vào giải quyết những

nhiệm vụ như sau:

- Khái quát các vấn đề lý luận về thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự như: khái niệm,

bản chất, ý nghĩa, mục đích, phạm vi điều kiện, nội dung của thủ tục rút gọn;

- Đánh giá sơ lược lịch sử của chế định thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự

Việt Nam từ trước đến nay và thực trạng áp dụng thủ tục rút gọn trong thời gian từ khi Bộ

luật tố tụng hình sự năm 2003 có hiệu lực thi hành đến hết năm 2007 của các cơ quan tiến

hành tố tụng 14 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham khảo tình hình xây dựng

và áp dụng thủ tục rút gọn trong pháp luật tố tụng hình sự ở một số nước tiên tiến trên thế

giới.

- Đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục rút gọn trong

tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp

quyền XHCN cũng như yêu cầu cải cách Tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, đưa ra một số

kiến nghị cụ thể nhằm áp dụng có hiệu quả thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự trên địa bàn

thành phố Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY