Tóm tắt Luận văn Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác về tôn giáo. Ý nghĩa của nó trong thời đại ngày nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU2

NỘI DUNG 9

Chương 1: QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN CHỦ NGHĨA MÁC

VỀ TÔN GIÁO 9

1.1. Quan điểm của các nhà triết học trước Mác về tôn giáo 9

1.2. Những luận điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen và

V.I.Lênin về tôn giáo 30

1.2.1. Tôn giáo là sự tự ý thức đã bị tha hoá của con người 30

1.2.2. giải phóng con người khỏi sự tha hoá của tôn giáo 43

1.2.3. tôn giáo tự tiêu vong 49

1.2.4.Quan điểm của V.I.Lênin về thái độ của các Đảng cộng

sản và công nhân đối với tôn giáo 54

Chương 2: Ý NGHĨA VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TÔN GIÁO CỦA

C.MÁC, PH.ĂNGGHEN, V.I.LÊNIN TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

VÀ THỰC TIỄN TÔN GIÁO TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 63

2.1. Ý nghĩa phương pháp luận và nhận thức luận khi vận

dụng quan điểm của các nhà kinh điển về tôn giáo hiện nay 63

2.1.1 Ý nghĩa phương pháp luận 63

2.1.2. Ý nghĩa nhận thức luận 65

2.2. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam

trong công tác tôn giáo hiện nay 71

2.2.1. Tình hình và đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam trong giai

đoạn hiện nay 71

2.2.2. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về

chính sách đối với tôn giáo 89

2.2.3. Một số kiến nghị 87

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY