Tóm tắt Luận văn Phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 43.

Chương 1 Những vấn đề lý luận về phát huy vai trò giáo

dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học sinh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10

1.1 Tiếp cận vấn đề phát triển nhân cách học sinh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 10

1.2 Thực chất phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong

phát triển nhân cách học sinh ở Trường Cao đẳng

Công nghiệp Hưng Yên 27

Chương 2 Tình hình và giải pháp cơ bản phát huy vai trò

giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách học

sinh ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yênhiện nay 48

2.1 Tình hình phát huy vai trò giáo dục - đào tạo trong phát

triển nhân cách học sinh ở Trường Cao đẳng Công

nghiệp Hưng Yên hiện nay 48

2.2 Giải pháp cơ bản phát huy vai trò giáo dục - đào tạo

trong phát triển nhân cách học sinh ở Trường Cao

đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện nay 63

Kết luận 77

Danh mục tài liệu tham khảo 79

Phụ lục 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY