Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu so sánh chọn lựa giống lúa phù hợp với điều kiện sinh thái vùng đất phèn tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHƯƠNG 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Địa điểm nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu tại vùng đất canh tác

tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.7

- Thời gian nghiên cứu: Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 05/2013

đến tháng 9/2013.

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Phân tích, đánh giá các yếu tố sinh thái tại xã Duy Vinh, huyện

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lên đời sống lúa chịu phèn.

- Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm

chất lúa chịu phèn trong điều kiện sinh thái tại xã Duy Vinh, huyện Duy

Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- So sánh quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất

của 3 giống lúa chịu phèn đang được triển khai tại xã Duy Vinh, huyện

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY