Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum

CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK KON TUM VÀ

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK KON TUM

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển

Agribank Kon Tum được thành lập theo quyết định 131/NHNN-QĐ

ngày 30/8/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2.1.2.Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động

a) Sơ đồ tổ chức: Cơ cấu tổ chức quản lý của Agribank Chi nhánh

tỉnh Kon Tum theo phương pháp trực tuyến.

b) Quyền hạn và nhiệm vụ các phòng ban: Bộ máy làm việc của

Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum gồm có 07 phòng chức năng và 08

chi nhánh loại 3 và 02 phòng giao dịch trực thuộc.

2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh

a) Hoạt động huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động đến

31/12/2013 đạt 2.879 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2012 tăng 439 tỷ

đồng, tỷ lệ tăng 18%.

b) Hoạt động cho vay: Tổng dư nợ của Chi nhánh mấy năm gần

đây vẫn tăng trưởng ổn định với tốc độ cao. Tổng dư nợ đạt 4.929 tỷ

đồng so đầu năm tăng 640 tỷ đồng tỷ lệ tăng 15%.

c) Kết quả hoạt động kinh doanh: Tổng thu nhập năm 2013 giảm

77 tỷ so với năm 2012, tỷ lệ giảm là 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận năm

2013 vẫn đạt được là 66 tỷ đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY