Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của cây bòng bong (L. flexuosum và L. japonicum) ở Điện Bàn

CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HÓA LÝ

3.1.1. Độ ẩm

Qua quá trình kiểm tra ta xác định được độ ẩm trung bình của

cả thân lá cây bòng bong nhật và bòng bong dẻo xác định được lần

lượt là 3,587 và 3,562 .

3.1.2. Tro toàn phần

Qua quá trình thực nghiệm ta xác định được hàm lượng tro

trung bình trong cả thân lá cây bòng bong nhật và bòng bong dẻo là

2,899 và 3,449 . Điều này dự báo hàm lượng kim loại có trong

mỗi loại bòng bong là rất ít.

3.1.3. Hàm lƣợng kim loại nặng

Hàm lượng kim loại nặng Hg, As, Pb, Cd, Cu có trong thân lá

cây bòng bong nhật và bòng bong dẻo là tương đối thấp. Vì vậy ta có

thể nhận thấy là khi sử dụng thân lá bòng bong thì hàm lượng kim

loại nặng không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY