Tóm tắt Luận văn Mối quan hệ làng nghề - phố nghề ở vùng phụ cận và Hà Nội

MỤC LỤC

QUY ƯỚC DANH MỤC ĐO LƯỜNG. 01

DANH MỤC CÁC BẢNG. 02

MỞ ĐẦU . 03

CHƯƠNG 1. LÀNG NGHỀ- PHỐ NGHỀ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ HÀNG HÓA CỦA THĂNG LONG- HÀ NỘI .13

1.1. Khái niệm . 13

1.1.1. Kinh tế hàng hóa . 13

1.1.2. Khái niệm làng nghề. 15

1.1.3. Khái niệm phố nghề . 17

1.2. Tiền đề ra đời của kinh tế hàng hóa ở Thăng Long – Kẻ Chợ . 18

1.2.1. Tiền đề về mặt tự nhiên . 18

1.2.2. Tiền đề về mặt xã hội . 23

1.3. Khái quát về sự phát triển của kinh tế hàng hóa của Thăng Long- Kẻ Chợ

từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIX . 25

1.3.1. Tình hình kinh tế hàng hóa của Thăng Long từ thế kỉ XI- XIV . 25

1.3.1.1. Những thay đổi về tổ chức hành chính thời Lý- Trần . 26

1.3.1.2.Những mầm mống của kinh tế hàng hóa . 281.3.2. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa Thăng Long trong những thế kỉ XVXVIII . 30

1.3.2.1. Chính sách mở rộng của nhà nước Lê- Trịnh . 30

1.3.2.2. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa . 33

1.3.3. Tình hình sản xuất hàng hóa của Hà Nội thế kỉ XIX . 38

1.3.3.1. Sự suy yếu về vai trò chính trị của thành Hà Nội . 38

1.3.3.2. Hoạt động kinh tế phong phú ở khu dân cư. . 41

Tiểu kết . 56

CHƯƠNG 2. QUAN HỆ PHỐ NGHỀ - LÀNG NGHỀ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN KINH

TẾ HÀNG HÓA THĂNG LONG- HÀ NỘI THẾ KỈ XIX. 57

2.1. Nguồn gốc các phố nghề . 58

2.1.1. Thống kê phố có nguồn gốc từ các làng nghề. 58

2.1.2. Phân loại theo địa bàn gốc ra đời của phố nghề. 63

2.2. Quan hệ kinh tế của các phố nghề- làng nghề. 66

2.2.1. Quan hệ theo không gian địa lý . 66

2.2.1.1. Quan hệ với các phường ven đô. 66

2.2.1.2. Quan hệ với vùng phụ cận Hà Nội . 69

2.2.2. Quan hệ theo loại hình hàng hóa . 72

2.2.2. 1. Phân loại theo loại hình sản phẩm các phố nghề. 72

2.2.2.2. Quan hệ của từng nhóm phố nghề với các làng nghề. 77

2.2.3. Quan hệ theo hình thức kinh doanh . 84

2.2.3.1. Phố vừa làm nghề vừa kinh doanh. 84

2.2.3.2. Phố chuyên buôn bán . 87

2.3. Quan hệ về mặt xã hội, văn hóa . 92

Tiểu kết . 96

CHƯƠNG 3. THỬ TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA LÀNG ĐAN LOANPHỐ HÀNG ĐÀO- CỤM LÀNG NGHỀ DỆT . 97

3.1. Từ làng Đan Loan đến phố Hàng Đào . 97

3.2. Hàng Đào và cụm làng dệt . 103

3.2.1. Cụm làng dệt phía Tây kinh thành . 104

3.2.2. Cụm làng dệt Hà Đông . 109

3.3. Vai trò của phố Hàng Đào trong hoạt động kinh tế hàng hóa . 114

Tiểu kết . 121

KẾT LUẬN. 123

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY