Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng TMCP Á Châu Đăklăk

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHCN TẠI CHI

NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ĐĂK LĂK

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN

ĐĂK LĂK

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng ACB –CN ĐakLak

a. Tên, địa chỉ của Ngân hàng

b. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng

a. Chức năng

b. Nhiệm vụ

2.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh ACB Đăklăk

2.1.4. Bộ máy hoạt động tín dụng tại ACB Đăk Lăk

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Đăklăk

a. Tình hình huy động vốn của chi nhánh ACB Đăklăk

b. Tình hình hoạt động tín dụng

c. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Đăk Lăk giai

đoạn 2011 -2013

2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐAK LAK

2.2.1. Sơ lược thị trường cho vay KHCN tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk

2.2.3 Các biện pháp mà ACB Đăk Lăk áp dụng nhằm mở

rộng cho vay KHCN

- Tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng bằng cách mở rộng

quy mô hoạt động, mở thêm các phòng giao dịch.

- Luôn nhiệt tình, chu đáo trong việc tiếp cận, tư vấn cho kháchhàng vay

- Chi nhánh triển khai tốt các chương trình cho vay ưu đãi lãi

suất, phương thức cho vay

- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của ACB:

- Đào tạo, bổ sung nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc phát

triển hoạt động cho vay đối với KHCN

- Thay đổi phương châm bán hàng thụ động sang bán hàng chủđộng.

- Thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY