Tóm tắt Luận văn Đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Mục lục

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu .1

Chương 1: THỐNG NHẤT QUAN ĐIỂM VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG

CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1.1 Nhận thức chung về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp . 7

1.2. Nhận thức chung về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm

hoạt động tư pháp . 24

Chương 2: TÌNH HÌNH ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG CÁC TỘI PHẠM XÂM

PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2005

2.1. Thực trạng tình hình các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp từ năm

2000 đến năm 2005 . 33

2.2.Tình hình đấu tranh phòng, chống các tội phạm xâm phạm

hoạt động tư pháp . 45

Chương 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG

CHỐNG CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

3.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật. 68

3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. 73

3.3. Nhóm giải pháp về công tác cán bộ của các cơ quan tư pháp. 78

3.4. Nhóm giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

đối với các cơ quan tư pháp 84

3.5. Nhóm giải pháp về phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý. 88

KẾT LUẬN.93

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY