Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

2.1.1. Vị trí chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

a. Vị trí chức năng

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

c. Cơ cấu tổ chức

2.1.2. Đánh giá đội ngũ cán bộ công chức của Sở Tài

chính tỉnh Kon Tum

2.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM HÀNG NĂM

2.2.1. Các căn cứ để đánh giá thành tích

a. Nguyên tắc đánh giá: Thực hiện theo quy định tại Điều 3

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

b. Đối tượng đánh giá

Công chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao

động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

của Chính phủ.

c. Thời điểm đánh giá

- Việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động được

thực hiện hàng năm.

- Thời gian đánh giá, phân loại công chức mỗi năm được tính

từ ngày 20/11 của năm trước năm đánh giá đến hết ngày 20/11 của

năm đánh giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY